Μικροοικονομία

Από Βικιεπιστήμιο

Η μικροοικονομική παρέχει λεπτομερή ανάλυση συγκεκρημένων δρασηριοτήτων της οικονομίας, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις αλληλεπιδράσεις με την υπόλοιπη οικονομία ώστε να κρατήσει την ανάλυση σε απλό επίπεδο. Εξεταζει λεπτομερώς τις αποφάσεις των ατόμων για συγκεκριμένα προϊόντα. Για παράδειγμα, εξετάζει γιατί ενα νοικοκυρίο προτιμά να αγοράσει ένα αυτοκίνητο αντί για ένα ποδήλατο και πως οι παραγωγοί αποφασίζουν αν θα παράγουν αυτοκίνητα ή ποδήλατα.

Εναλλακτικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η μικροοικονομική ασχολέιται με τη μελέτη μιάς μεμονομένης επιχείρησης