Νόμοι του Kirchhoff

Από Βικιεπιστήμιο

1ος Νόμος του Kirchhoff[επεξεργασία]

Δείγμα εφαρμογής του 1ου κανόνα του Kirchhoff

Σύμφωνα με τον πρώτο Νόμο του Kirchhoff, σε έναν κόμβο το αλγεβρικό άθροισμα των εντάσεων των ρευμάτων ισούται με μηδέν. Στη γλώσσα των μαθηματικών αυτό γράφεται:

Ισοδύναμα ο νόμος αυτός μπορεί να διατυπωθεί ως: To άθροισμα των εντάσεων των ρευμάτων που "εισέρχονται" σε έναν κόμβο ισούται με το άθροισμα των ρευμάτων που "εξέρχονται" από αυτόν, δηλαδή:

2ος Νόμος του Kirchhoff[επεξεργασία]

Σύμφωνα με το δεύτερο νόμο του Kirchhoff, σε μία κλειστή διαδρομή (βρόχος) το αλγεβρικό άθροισμα των διαφορών δυναμικού ισούται με μηδέν. Δηλαδή:

Ο παραπάνω νόμος αποτελεί συνέπεια της αρχής διατήρησης της ενέργειας.