Νόμος του Ohm

Από Βικιεπιστήμιο

Ο νόμος του Ohm (αγγλ. Ohm's Law) αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους νόμους στην ηλεκτροτεχνία και την ανάλυση ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Συνδέει άμεσα την αντίσταση με την τάση στα άκρα της και το ρεύμα που την διαρρέει.

Διατύπωση του νόμου[επεξεργασία]

Ο νόμος του Ohm λέει ότι το ρεύμα το οποίο διαρρέει έναν αντιστάτη είναι ανάλογο της τάσης που εφαρμόζεται στα άκρα του και αντιστρόφως ανάλογο της τιμής της αντίστασης. Αυτό μαθηματικά διατυπώνεται ως εξής:

όπου

είναι η τιμή της αντίστασης σε μονάδες Ohm (Ω).
είναι η διαφορά δυναμικού στα άκρα της αντίστασης, σε μονάδες Volt (V).
είναι το ρεύμα το οποίο διαρρέει την αντίσταση μετρημένο σε Ampère (A).