Οικονομικά/Μάθημα α'

Από Βικιεπιστήμιο

Στο πρώτο μας μάθημα θα ασχοληθούμε την νομική μορφή μιας επιχείρησης με βάση τους ορισμούς.

Στόχοι[επεξεργασία]

  • Να κατανοήσετε την νομική διάκριση μιας εταιρίας με βάση τους ορισμούς.

Εταίροι[επεξεργασία]

Στις εταιρίες υπάρχουν δύο διαφορετικοί τύποι εταίρων:

  • Οι Ομόρρυθμοι Εταίροι οι οποίοι εκτός από το κεφάλαιο το οποίο επενδύουν σε μια εταιρία είναι υπεύθυνοι και με την περιουσία τους για την επιχείρηση.
  • Οι Ετερόρυθμοι Εταίροι οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για το κεφάλαιο που επενδύουν σε μια εταιρία και μόνο για αυτό. Ωστόσο όπως είναι φυσικό δεν έχουν τις ίδιες αρμοδιότητες με του ομόρρυθμους εταίρους στις εταιρίες που υπάρχουν και οι δυο αυτοί τύποι εταίρων καθώς δεν έχουν και τις ίδιες ευθύνες σε μια εταιρία.

Νομικές μορφές[επεξεργασία]

Κάθε επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να λάβει μια νομική μορφή. Ως προς τη νομική τους μορφή διακρίνονται σε δυο βασικές κατηγορίες: στις ατομικές (ιδιοκτήτης ένας) και σε εταιρίες (παραπάνω από ένα ιδιοκτήτη).

Υπάρχουν τέσσερις νομικές μορφές εταιριών:

  • Η Ομόρρυθμη Εταιρία που ανήκει σε έναν ή περισσότερους ιδιοκτήτες οι οποίοι συνεισφέρουν τμήμα του συνολικού κεφαλαίου της εταιρίας (μερίδια). Τα οποία μπορεί να είναι ίσα ή άνισα μεταξύ τους. Όλοι οι εταίροι είναι ομόρρυθμοι και έχουν ανεξαρτήτως μεριδίου απεριόριστη ευθύνη και υποχρεώσεις στην εταιρία.


  • Η Ετερόρρυθμη εταιρία που ανήκει σε ιδιοκτήτες με διαφορετικά δικαιώματα και ευθύνες. Ένας ή περισσότεροι έχουν δικαίωμα διαχείρισης και εκπροσώπησής της εταιρίας. Υπάρχουν όμως και ένας ή περισσότεροι εταίροι που ευθύνονται μόνο για το μέγεθος της συνεισφοράς τους στην εταιρία (ετερόρρυθμοι εταίροι). Οι ετερόρρυθμοι εταίροι δεν έχουν δικαίωμα εκπροσώπησης της εταιρίας.


  • Η Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης ανήκει σε δυο ή περισσότερους εταίρους ο καθένας από τους οποίους ευθύνεται μόνο για το μερίδιο που έχει συνεισφέρει στην εταιρία δηλαδή αποτελείται αποκλειστικά από ετερόρρυθμους εταίρους. Το συνολικό κεφάλαιο της εταιρίας αποτελείται από ίσα εταιρικά μερίδια τα οποία μοιράζονται κατ' αναλογία προς τη συνεισφορά του καθενός. Τα εταιρικά μερίδια εδώ δεν μετατρέπονται σε μετοχές, όμως μπορούν να μεταβιβαστούν, να κληροδοτηθούν ή να δωριστούν από έναν εταίρο σ' άλλους ή τρίτο. Για την μεταβίβαση όμως χρειάζεται η σύμφωνη γνώμη των υπολοίπων αλλιώς επέρχεται διάλυση.


  • Η Ανώνυμη εταιρία ανήκει επίσης σε εταίρους, καθένας από αυτούς ευθύνεται μόνο για το χρηματικό ποσό που έχει συνεισφέρει στην εταιρία, δηλαδή ετερόρρυθμους εταίρους. Το συνολικό κεφάλαιο χωρίζεται σε μετοχές, οι οποίες αποτελούν τίτλους ιδιοκτησίας. Π.χ. μια επιχείρηση έχει 1.000.000 μετοχές ο κάτοχος μιας από αυτές διαθέτει το ένα ένα εκατομμυριοστό της εταιρίας. Οι μετοχές μεταβιβάζονται ελεύθερα χωρίς περιορισμό, εκτός από κάποιες εξαιρέσεις. Οι μεγάλες ανώνυμες εταιρίες επιδιώκουν την αγοραπωλησία μετοχών στο Χρηματιστήριο. Στο τέλος της κάθε χρονιάς το κέρδος της εταιρίας μοιράζεται σε όλους τους μετόχους ορίζοντας ένα ποσό ανα μετοχή το οποίο ονομάζεται μέρισμα. Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων η οποία γίνεται κάθε χρόνο. Στη Γενική Συνέλευση ο κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους όσες είναι και οι μετοχές του. Σε αυτήν το Δ.Σ. υποβάλλει τον απολογισμό της χρονιάς και τον μελλοντικό προγραμματισμό ώστε να εγκριθούν. Το Δ.Σ. επίσης ορίζει τον Διοικητικό Σύμβουλο της εταιρίας (ο οποίος δεν είναι απαραίτητο να είναι μέτοχος) που είναι αρμόδιος για την καθημερινή διεύθυνση της εταιρίας.