Οι αριθμοί από το 1 έως το 10 στα Ελληνικά

Από Βικιεπιστήμιο
  • 1=Ένα
  • 2=Δύο
  • 3=Τρία
  • 4=Τέσσερα
  • 5=Πέντε
  • 6=Έξι
  • 7=Επτά
  • 8=Οκτώ
  • 9=Εννέα
  • 10=Δέκα