Οργανική Χημεία

Από Βικιεπιστήμιο
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Η Οργανική Χημεία είναι η χημεία του άνθρακα, δηλαδή ασχολείται αποκλειστικά με τις ενώσεις του άνθρακα. Ο λόγος που ονομάστηκε Οργανική είναι ότι έχει αποδειχθεί ότι οι ενώσεις αυτές είναι οι πιο σημαντικές στην διατήρηση της ζωής στον μικρό μας πλανήτης.

Στο τμήμα αυτό θα μάθετε

Ονοματολογία[επεξεργασία]

Για ονοματολογία, δες στην παράγραφο 11

Οργανικές Αντιδράσεις[επεξεργασία]

Υδρογονάνθρακες[επεξεργασία]

 • Κορεσμένοι Υδρογονάνθρακες ή Αλκάνια τα oποία έχουν γενικό τύπο για
 • Ακόρεστοι Υδρογονάνθρακες
  • Με 1 διπλό δεσμό (Αλκένια) με γενικό τύπο για
  • Με 1 τριπλό δεσμό (Αλκίνια) με γενικό τύπο για
  • Με 2 διπλούς δεσμούς (Αλκαδιένια) με γενικό τύπο για

Οι υδρογονάνθρακες ονομάζονται με ονόματα που έχουν τρία μέρη. Το πρώτο μέρος δείχνει πόσα άτομα άνθρακα έχει η ένωση Έτσι:

 • Με 1 άτομο άνθρακα: μεθ-
 • Με 2 άτομα άνθρακα: αίθ-
 • Με 3 άτομο άνθρακα: προπ-
 • Με 4 άτομο άνθρακα: βουτ-
 • Με 5 άτομο άνθρακα: πεντ-
 • Με 6 άτομο άνθρακα: εξ-

κτλ.

Μετά ακολουθεί μια συλλαβή που δείχνει πόσους δεσμούς έχει η ένωση καθώς και την θέση τους.

 • Όλοι οι δεσμοί είναι απλοί (κορεσμένοι): -αν-
 • Όλοι οι δεσμοί είναι διπλοί: -εν-
 • Όλοι οι δεσμοί είναι τριπλοί: -ιν-
 • Έχει 1 διπλό δεσμό στην θέση 2 και έναν τριπλό στην θέση 5: -2εν5ιν-

Στην συνέχεια ακολουθεί η κατάληξη -ιο που δείχνει ότι η ένωση που αναφερόμαστε είναι υδρογονάνθρακας.

π.χ. Υδρογονάνθρακας που αποτελείται από 6 άτομα άνθρακα, στον 2^o έχει διπλό δεσμό, στον 5^ο τριπλό και όλοι οι άλλοι είναι απλοί: Εξ-2εν3ιν-ιο και γράφεται ως εξής: CH3CH=CHCH2C≡CH

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ομάδα ονομάζεται αλκύλιο και συμβολίζεται με R.

Αλκυλαλογονίδια[επεξεργασία]

Τα αλκυλαλογονίδια θεωρούνται ότι προέρχονται από τους κορεσμένους μονοσθενείς υδρογονάνθρακες που αντικατέστησαν 1 άτομο υδρογόνου με άτομο αλογόνου (φθόριο-χλώριο-βρώμιο-ιώδιο). Έχουν γενικό τύπο RX, όπου Χ είναι το άτομο του αλογόνου.

Κορεσμένες Μονοσθενείς Αλκοόλες[επεξεργασία]

Έχουν γενικό τύπο ROH και παρασκευάζονται:

 • Από τα αλκένια:
 • Από τα αλκυλαλογονίδια
 • Από τα αντιδραστήρια Grignard και κατάλληλες καρβονυλικές ενώσεις:
  • Πρωτοταγείς:
  • Δευτεροταγείς:
  • Τριτοταγείς:


Αιθέρες[επεξεργασία]

Έχουν γενικό μοριακό τύπο ROR' Μπορούν να κατασκευαστούν:

-Με αντίδραση αλκυλαλογονιδίου με αλκολικό άλας π.χ. RONa + R'Cl→ ROR' + NaCl

Κορεσμένες Μονοκαρβονυλικές Ενώσεις[επεξεργασία]

Οργανικά Οξέα[επεξεργασία]

Εστέρες[επεξεργασία]

Στερεοϊσομέρια[επεξεργασία]

Ονοματολόγια[επεξεργασία]

Χαρακτιριστική Ομάδα Κατηγορία της ένωσης
RH Κορεσμένος Υδρογονάνθρακας
ROH Αλκοόλη
ROR' Αιθέρας
RCH=0 Αλδεύδη
RC=0R' Κετόνη
RCOOH Οργανικά Οξέα
RCOOR' Εστέρας
RCN Νιτρίλια
RNH ή RNH2 ή RNR'(R") Αμίνες
RX Αλογονίδια