Μετάβαση στο περιεχόμενο

Ο τύπος του Διωνύμου και οι Διωνυμικοί Συντελεστές

Από Βικιεπιστήμιο

Το παραγοντικό[επεξεργασία]

Για ορίζεται:

.

Για n = 0 ορίζεται:

.

Ο τύπος του διωνύμου[επεξεργασία]

Για είναι:

Διωνυμικοί συντελεστές[επεξεργασία]

Για και ορίζονται οι διωνυμικοί συντελεστές ως εξής:

Ακόμη ορίζεται:

και

Ιδιότητες των διωνυμικών συντελεστών[επεξεργασία]

Επέκταση για δυνάμεις πολυωνύμων[επεξεργασία]