Μετάβαση στο περιεχόμενο

Παραδείγματα εφαρμογής ωσμωτικής πίεσης

Από Βικιεπιστήμιο

1. Να υπολογισθεί η ωσμωτική πίεση διαλύματος γλυκόζης 2% κατ' όγκο στους 15oC.

Οργάνωση δεδομένων:

(θεωρείται γνωστή). Τέλος, η γλυκόζη έχει μοριακό τύπο: C6H12O6. Άρα έχουμε:

  • Είναι σημαντικό να πεοσέχουμε σ' αυτές τις εφαρμογές τις χρησιμοποιούμενες μονάδες μέτρησης, γιατί η σταθερά R έχει την παραπάνω τιμή σ' αυτό το σύστημα μονάδων. Αν χρηιμοποιήσουμε άλλες μονάδες πρέπει να τροποποιήσουμε κατάλληλα και τη σταθερά, κάτι που δεν το προτείνουμε.

Λύση:

Είναι:

2. Να υπολογισθεί το μοριακό βάρος μη ηλεκτρολυτικής ουσίας αν με 0,5 g αυτής σε 850 ml νερού προκύπτει διάλυμα με ωσμωτική πίεση στους 25oC.

Οργάνωση δεδομένων:

m = 0,5 g. V = 850 ml = 0,85 lit. (θεωρείται γνωστή).

Λύση:

Είναι:

3. Να υπολογισθεί η ωσμωτική πίεση διαλύματος μη ηλεκτρολυτικής ουσίας με μοριακή κατ' όγκο συγκέντρωση 1 Μ στους 0oC.

Οργάνωση δεδομένων:

C = 1 M = 1 g/mole. (θεωρείται γνωστή).

Λύση:

Είναι:

4. Να υπολογισθεί η μοριακή κατ' όγκο συγκέντρωση διαλύματος μη ηλεκτρολυτικής ουσίας με ωσμωτική πίεση 1 atm στους 0oC.

Οργάνωση δεδομένων:

Π = 1 atm. (θεωρείται γνωστή).

Λύση:

Είναι:

5. Υδατικό διάλυμα πρωτεΐνης 1% κατ' όγκο παρουσιάζει ωσμωτική πίεση 1 mmHg στους 25oC. Να υπολογισθεί το μοριακό βάρος της πρωτεΐνης.

Οργάνωση δεδομένων:

(θεωρείται γνωστή).

Λύση:

Είναι:

6. Υδατικό διάλυμα πολυμερής μη ηλεκτρολυτικής ένωσης παρουσιάζει ωσμωτική πίεση 0,40 mmHg σε περιεκτικότητα 5 mg/ml στους 25oC. Να υπολογισθεί το μοριακό βάρος της ένωσης.

Οργάνωση δεδομένων:

(θεωρείται γνωστή).

Λύση:

Είναι: