Προγραμματισμός σε C/C++

Από Βικιεπιστήμιο

Η γλώσσα C++ - Ιστορική αναδρομή[επεξεργασία]

Βασισμένη στη γλώσσα C/C++ αναπτύχθηκε από τον Bjarne Stroustrup στα εργαστήρια Bell, την περίοδο1983-1985. Πριν το 1983, ο Bjarne Stroustrup δανείστηκε τα αντικειμενοστρεφή χαρακτηριστικά της Simula (η οποία θεωρείται η πρώτη αντικειμενοστρεφής γλώσσα προγραμματισμού) και, συνδυάζοντας τα με την αποδοτικότητα και την ευελιξία της C, δημιούργησε μια έκδοση της C που ονομάστηκε "C with Classes". Αυτή αποτέλεσε την πρώτη "πειραματική" έκδοση της C++, η οποία πήρε την τελική της ονομασία το 1983.

Τα χαρακτηριστικά της C++[επεξεργασία]

Παρά το γεγονός ότι η C++ θεωρείται μια γλώσσα υψηλού επιπέδου (high level), έχει αρκετά χαρακτηριστικά που συναντώνται μόνο σε γλώσσες χαμηλού επιπέδου και στη γλώσσα μηχανής. Ο βασικός κορμός της C++, είναι λιτός. Η γλώσσα διαθέτει λίγες εντολές και μόνο τους βασικούς τύπους δεδομένων. Αξιοσημείωτο είναι ότι η C++ δεν έχει ενσωματωμένες εντολές εισόδου και εξόδου, ούτε και αρκετές εντολές που συναντώνται σε άλλες γλώσσες προγραμματισμού. Για το λόγο αυτό η C++ περιλαμβάνει στην τυπική εγκατάστασή της "βιβλιοθήκες"¨με κάθε είδους συναρτήσεις και αντικείμενα για είσοδο - έξοδο, χειρισμό χαρακτήρων, χειρισμό αρχείων, γραφικών κλπ. Η "προίκα" αυτή την κάνει να θεωρείται μια από τις πιο πλούσιες γλώσσες με μεγάλη ευελιξία και δυνατότητες επέκτασης.