Πρόσθεση

Από Βικιεπιστήμιο
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

H πρόσθεση είναι η πράξη που προσθέτουμε (ενώνουμε) δύο ή περισσότερα πράγματα. Το σύμβολό της είναι ένας σταυρός (+) και είναι η μοναδική πράξη που μπορούμε να την εκτελέσουμε με παραπάνω από 2 αριθμούς. είναι μια αυξητική πράξη, δηλαδή ο αριθμος του αποτελέσματος είναι μεγαλύτερος από τους όρους. Παράδειγμα:

3 + 5 = 8

Ανάλυση:
3: είναι ο προσθετέος και είναι ο αριθμός που θα υποστεί την πρόσθεση.
+: το σύμβολο της πρόσθεσης.
5: είναι προσθέτης που μας δείχνει πόσο θα αυξηθεί ο προσθετέος.
=: το ίσον είναι το σύμβολο που μας δείχνει ότι ο αριθμός που βρίσκεται αμέσως μετά από αυτό, είναι ίσο με την παράσταση που υπάρχει πριν από αυτό.
8: είναι το αποτέλεσμα της πρόσθεσης και λέγεται άθροισμα· μας δείχνει την τιμή του προσθετέου αφού υποστεί την αύξηση.

Σημείωση: ο προσθετέος και ο προσθέτης λέγονται και όροι του αθροίσματος.