Πρότυπο:Πνευματικά δικαιώματα εικόνας

Από Βικιεπιστήμιο

Πρόβλημα πνευματικών δικαιωμάτων με την [[:{{{1}}}]][επεξεργασία]

Φαίνεται ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την [[:{{{1}}}]] που ανέβασες στο Βικιεπιστήμιο. Η εικόνα αυτή δυστυχώς θα διαγραφεί σύντομα αν δεν δοθούν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πνευματικά της δικαιώματα.

Συνήθως ο κάτοχος τον πνευματικών δικαιωμάτων είναι ο δημιουργός της εικόνας, ο εργοδότης του δημιουργού ή το τελευταίο άτομο που του δόθηκαν τα δικαιώματα κατοχής. Για την χρησιμοποίηση των εικόνων πρέπει να παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την άδεια χρήσης τους, αν δηλαδή είναι κοινό κτήμα, χρησιμοποιούν κάποια ελεύθερη άδεια όπως η GFDL ή η Creative Commons ή αν πρόκειται για εικόνες εύλογης χρήσης.

Παρακαλώ επίλεξε την άδεια που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη εικόνα. Οι πινακίδες πνευματικών διακαιωμάτων που υπάρχουν στο Βικιεπιστήμιο βρίσκονται στην Κατηγορία:Πινακίδες πνευματικών δικαιωμάτων εικόνων. Ευχαριστώ.


Θυμηθείτε να χρησιμοποιείτε το πρότυπο ως εξής: {{subst:Πνευματικά δικαιώματα εικόνας|Αρχείο:(όνομα εικόνας)}}