Πρότυπο:Χρήστης grc-2

Από Βικιεπιστήμιο
grc-2 Ὅδε ὁ πανεπιστημιακός λειτουργός ἀρχαίαν Ἐλληνικὴν γλῶτταν γράφειν μέσως οἷός τ’ ἐστί.