Πρότυπο:Sm

Από Βικιεπιστήμιο


Χρήση:

  • {{subst:Sm}} →
  • {{subst:Sm|4}} →

Λοιπά smilies:

{{Sm}} →
1 2 3 4 5 6 7 8
9 0 10 11 12 13 14 15
:) :p :( :| :D 0:) ??


1 = Friendly = Φιλικός
:) = Friendly = Φιλικός
2 = Confident = Σίγουρος
3 = Mocking = Χλευασμός
:p = Mocking = Χλευασμός
4 = Hysterical = Υστερικός
5 = Hurt = Πληγωμένος
6 = Very_sorry = Συγνώμη
:( = Very_sorry = Συγνώμη
7 = Yawning = Χασμουρητό
8 = Nive = Μπουνταλάς
9 = Nasty = Δυσάρεστος
0 = Indifferent = Αδιάφορος
= Indifferent = Αδιάφορος
10 = Congratulate = Συγχαρητήρια
:D = Congratulate = Συγχαρητήρια
11 = Deep_trouble = Πολύ προβληματισμένος
12 = Innocent = Αθώος
0:) = Innocent = Αθώος
13 = Sceptical = Δύσπιστος
?? = Sceptical = Δύσπιστος
14 = Upset = Ταραγμένος
15 = Shocked = Συγκλονισμένος