Πυρηνική Φυσική

Από Βικιεπιστήμιο

Η πυρηνική Φυσική είναι αυτό που περιγράφει η λέξη. Η Φυσική του πυρήνα των ατόμων. Ασχολείται δηλαδή με τον πυρήνα των ατόμων και πως αυτός δημιουργείται από άλλους πυρήνες ή με ποια είναι τα κριτήρια με τα οποία επιλέγονται τα θραύσματα όταν διασπάται σε μικρότερους πυρήνες.


Συγκρότηση του Πυρήνα[επεξεργασία]

Πριν το 1932, τα σωματίδια που ήταν γνωστά ήταν το πρωτόνιο και το ηλεκτρόνιο. Η πρώτη λοιπόν σκέψη ήταν ότι ο πυρήνας αποτελείται από πρωτόνια και ηλεκτρόνια. Το πρότυπο αυτό όμως δεν εξηγούσε διάφορα γεγονότα όπως:

  • Την υπέρλεπτη υφή των φασμάτων, που μπορεί να οφείλεται στην ύπαρξη των ισοτόπων και
  • Την στροφορμή του πυρήνα.
  • Την μικρή μαγνητική ροπή του πυρήνα και ερχόταν σε αντίθεση με την κβαντομηχανική.

Οι παραπάνω 3 λόγοι αναλύονται παρακάτω:

Η Στροφορμή του πυρήνα[επεξεργασία]

Η τιμή του σπίν του ηλεκτρονίου βρέθηκε με . Οι Uhlenbeck και Goudsmit με την βοήθεια του ηλεκτρονικού σπίν δικαιολόγησαν το 1925 των διπλών γραμμών στα φάσματα. Έστω ότι ένα υδρογονοειδές άτομο έχει δύο ισότοπα με μάζες των ισοτόπων και αντίστοιχα. Έστω επίσης ότι ένα ηλεκτρόνιο μεταπίπτει από την τροχιά στην στάθμη . Η μετάπτωση αυτή έχει σαν αποτέλεσμα των εκπομπή ακτινοβολίας ενέργειας όπου

Διαστάσεις του Πυρήνα[επεξεργασία]

Πυρηνικά Μοντέλα[επεξεργασία]

Πυρηνικές Δυνάμεις[επεξεργασία]

Δυνάμεις Ανταλαγής[επεξεργασία]

Δυνάμεις Wigner[επεξεργασία]

Δυνάμεις Bartlett[επεξεργασία]

Δυνάμεις Majorana[επεξεργασία]

Δυνάμεις Heisenberg[επεξεργασία]

Ραδιενέργεια[επεξεργασία]

Λεπτόνια & Κουάρκς[επεξεργασία]

Βιβλιογραφία[επεξεργασία]

1) Εισαγωγή στην Πυρηνική Φυσική - Στεφ. Χ. Χαραλάμπους