Αγγλικά/Μάθημα ΙΙ

Από Βικιεπιστήμιο
(Ανακατεύθυνση από Τμήμα:Αγγλικά/Μάθημα IΙ)


Λονδίνο

Καλώς ήρθατε στο δεύτερο μάθημα εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας.


Σε αυτό το κεφάλαιο περιέχονται τα εξής μέρη :

  • 1ο μέρος, όπου θα μάθετε διάφορους προσδιορισμούς.
  • 2ο μέρος, όπου θα γνωρίσετε τον πληθυντικό αριθμό στα αγγλικά.
  • 3ο μέρος, όπου θα μάθετε να μετράτε από το 20 και μετά στα αγγλικά.
  • 4ο μέρος, όπου θα μάθετε το απαρέμφατο και τα Modal Verbs.
  • 6ο μέρος, όπου θα μάθετε λέξεις που εισάγουν και ενώνουν προτάσεις.
  • 7ο μέρος, όπου θα μάθετε πράξεις και άλλα αριθμητικά φαινόμενα στα αγγλικά.