Τμήμα:Μουσική

Από Βικιεπιστήμιο

Η μουσική είναι μια μορφή τέχνης. Τα κοινά στοιχεία της μουσικής είναι η μελωδία, οι νότες και η αρμονία, ο ρυθμός είναι το τέμπο, το μέτρο, και η άρθρωση.

Τα φθογγόσημα, οι ονομασίες τους, η διάρκεια και οι παύσεις των φθογγοσήμων

Νότες και αξίες[επεξεργασία]

Είδη αξιών (φθογγόσημα)[επεξεργασία]

Παρεστιγμένα[επεξεργασία]

Είδη μέτρου[επεξεργασία]

Κλειδιά[επεξεργασία]

Αλλοίωση[επεξεργασία]

Στιγμή διαρκείας[επεξεργασία]

Αποστάσεις[επεξεργασία]

Είδη ημιτονίων[επεξεργασία]

Κλίμακες[επεξεργασία]

Μείζονες[επεξεργασία]

Ελάσσονες[επεξεργασία]

Μουσικά όργανα[επεξεργασία]

Έγχορδα[επεξεργασία]

Πνευστά[επεξεργασία]

Πληκτροφόρα[επεξεργασία]

Υπεύθυνοι[επεξεργασία]

  1. Πανεπιστήμιο

Μαθητές[επεξεργασία]

Νέα[επεξεργασία]

  • 27-10-2016:Το τμήμα άνοιξε!