Τρίγωνα

Από Βικιεπιστήμιο

Τρίγωνο ονομάζεται το σχήμα με 3 γωνίες και πλευρές, οι οποίες έχουν άθροισμα 180°.Τα τρίγωνα χωρίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

Ισόπλευρο τρίγωνο το ισόπλευρο τρίγωνο έχει -όπως δηλώνει και το όνομά του- όλες τις πλευρές αλλά και τις γωνίες ίσες.

Ισοσκελές τρίγωνο το ισοσκελές τρίγωνο έχει τις απέναντι γωνίες του ίσες, ενώ και οι πλευρές του είναι κι αυτές ίσες.

Σκαληνό τρίγωνοτο σκαληνό τρίγωνο έχει όλες τις πλευρές και τις γωνίες του άνισες.

Ορθογώνιο τρίγωνο το ορθογώνιο τρίγωνο έχει μια ορθή γωνία (90°).