Τριγωνομετρικές ταυτότητες

Από Βικιεπιστήμιο

Οι τριγωνομετρικές ταυτότητες είναι σχέσεις μεταξύ που αφορούν τις τριγωνομετρικές συναρτήσεις. Οι δύο βασικές τριγωνομετρικές συναρτήσεις είναι το συνιμήτονο(cosx) και το ημίτονο(sinx), και οι δύο είναι μορφές της αρμονικής συνάρτησης με διαφορά φάσης π/2. Όλες οι υπόλοιπες τριγωνομετρικές συναρτήσεις μπορούν να οριστούν με βάση αυτές τις δύο.

Ορισμοί[επεξεργασία]

  • (βασική τριγωνομετρική ταυτότητα)


Σχέσεις με διαφορά φάσης[επεξεργασία]

Διαφορά φάσης π/2[επεξεργασία]

Διαφορά φάσης ±π[επεξεργασία]