Χημεία Β (Γυμνάσιο)/Διαχωρισμός μιγμάτων

Από Βικιεπιστήμιο

Χημικά στοιχεία και χημικές ενώσεις

Καθε ουσία(οπως το νερό) η οποία εχει σταθερή σύσταση και διασπάται σε απλούστερες ουσίες ονομάζεται χημική ενωση. Τις ουσίες που δε διασπώνται σε απλούστερες τις ονομάζουμε χημικά στοιχεία.

Θα μπορούσαμε να παρομοιάσουμε τα στοιχεία με γράμματα και τις χημικές ενώσεις με λέξεις