Χημικές αντιδράσεις και στοιχεία κινητικής τους

Από Βικιεπιστήμιο

Οι χημικές αντιδράσεις

Χημικά φαινόμενα ή χημικές αντιδράσεις ονομάζονται εκείνα κατά τα οποία μεταβάλλεται η χημική σύσταση των ουσιών από τις οποίες αποτελούνται τα φυσικά σώματα που μετέχουν σ' αυτά.


Οι μεταθετικές αντιδράσεις[επεξεργασία]

Μεταθετικές ονομάζονται οι χημικές αντιδράσεις στις οποίες δε μεταβάλλεται ο αριθμός οξελιδωσης των χημικών στοιχείων που συμμετέχουν.


'Διπλή αντικατάσταση ονομάζεται το κυριότερο είδος μεταθετικών αντιδράσεων κατά το οποίο τα κατιόντα και τα ανιόντα δυο χημικών ενώσεων ανταλλάσονται αμοιβαία.


Παραδείγματα:Βλέπουμε ότι ανταλλάσονται τόσο μονοατομικά, όσο και πολυατομικά ιόντα.

Ειδική περίπτωση ή υποείδος διπλής αντικατάστασης αποτελούν οι αντιδράσεις εξουδετέρωσης, δηλαδή οι αντιδράσεις ενός εξέως με μια βάση, οπότε σχηματίζεται το αντίστοιχο άλας και νερό. Π.χ.:

Οι οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις[επεξεργασία]

Οξειδοαναγωγικές ονομάζονται οι χημικές αντιδράσεις στις οποίες μεταβάλλεται ο αριθμός οξελιδωσης καποιων χημικών στοιχείων που συμμετέχουν.


Οι αντιδράσεις αυτές έχουν αρκετά κύρια είδη:

Σύνθεση και ανοικοδόμιση[επεξεργασία]

Σύνθεση ονομάζεται το είδος των οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων κατά το οποίο χημικά στοιχεία σχηματίζουν χημικές ενώσεις.


Παραδείγματα:Ανοικοδόμιση το είδος των οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων κατά απλές χημικές ενώσεις σχηματίζουν πολυπλοκότερες.


Παραδείγματα:Αποσύνθεση ή διάσπαση και αποικοδόμιση[επεξεργασία]

Αποσύνθεση ή διάσπαση ονομάζεται το είδος των οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων κατά το οποίο χημικές ενώσεις διασπού7νται στα συστατικά τους χημικά στοιχεία ή σε απλούστερες χημικές ενώσεις και χημικά στοιχεία.


Παραδείγματα: