Μετάβαση στο περιεχόμενο

Χρήση εφαρμογών στο Ubuntu

Από Βικιεπιστήμιο

Η ενότητα αυτή είναι μέρος του Τμήματος Ubuntu. Εδώ θα μάθετε προχωρημένες ρυθμίσεις του Ubuntu. Μέχρι στιγμής αυτή η ενότητα περιλαμβάνει 1 μάθημα:

  1. Αλλαγή εμφάνισης του Ubuntu
  2. Εγκατάσταση και ρύθμιση του rTorrent

Βικιβιβλία[επεξεργασία]

  1. Οδηγός χρήσης pidgin, για προσθήκη επαφών από άλλα Instant Messengers (πχ. Gtalk, Live messenger κ.α.)