Χρήστης:Μηχανικός1

Από Βικιεπιστήμιο
Βικιεπιστήμιο:Βαβέλ
Αυτός ο χρήστης μένει στην Γερμανία.
el
en-3
grc-2 Ὅδε ὁ πανεπιστημιακός λειτουργός ἀρχαίαν Ἐλληνικὴν γλῶτταν γράφειν μέσως οἷός τ’ ἐστί.
la-1 Hoc usor elementare peritia linguae Latinae conferre potest.
Πολυτεχνείο
Πολυτεχνείο
Αναζήτηση χρηστών ανά γλώσσα

Είμαι μηχανικός και θέλω να συνεισφέρω στην ανάπτυξη της Πολυτεχνικής Σχολής.

Μέχρι τούδε ασχολιόμουν κυρίως με την Γερμανική και Ελληνική έκδοση της Βικιπαίδειας. Πιστεύω πως η χάρη του Βικιεπιστημίου είναι μακροπρόθεσμα μεγαλύτερη. Δυστυχώς η ελληνόγλωσση κοινότητα λόγω του μικρού της μεγέθους δεν έχει ιδιαίτερη δυναμική.

Καλό είναι εμείς οι πρώτοι χρήστες να οργανώνουμε τα άρθρα με την μορφή του περιοδικού πίνακα. Αφήνουμε διακριτά « επίσημα » κένα και ότι γράφουμε τα θέτουμε στο ευρύτερο πλαίσιο. Έτσι πιστεύω πως διευλολύνεται η δουλειά για τους επομένους.


Βλέπε και τις συνεισφορές μου.