Χρήστης:Alexis Jazz

Τα περιεχόμενα της σελίδας δεν υποστηρίζονται σε άλλες γλώσσες.
Από Βικιεπιστήμιο
W?FThis Wikimedian opposes rebranding the WMF as Wikipedia.

This user opposes the Wikimedia Foundation's arbitrary, opaque, and dictatorial office-banning of administrators when the community and ArbCom are more than capable of handling the issue themselves.
If this is a redlink, Commons went ethically bankrupt. With two Commons admins (1 bureaucrat) voting delete and an out-of-process deletion, one can only hope sanity will prevail. No guarantee unfortunately. This image will remain here indefinitely, even if the DR is closed as kept, to monitor censorship on Commons.