Εσπεράντο/μαθήματα/A1/σειρά1/08

Από Βικιεπιστήμιο
(Ανακατεύθυνση από Χρήστης:Lou/Α1-A-08)
Μαθήματα A1-A
1 - Το αλφάβητο, χαιρετισμοί, ο ενεστώτας
2 - Οι προσωπικές αντωνυμίες, τα ουσιαστικά
3 - Ο πληθυντικός, οι αριθμοί
4 - Οι μέρες, επιρρήματα
5 - Τα χρώματα, αόριστος/μέλλοντας
6 - Το θηλυκό των ουσιαστικών
7 - Τα αντίθετα, τα επίθετα
8 - Τα φρούτα, η βουλητική
9 - Τα ζώα


La fruktoj :

Προηγούμενες γνώσεις[επεξεργασία]

  • Εάν είναι δυνατόν, το προηγούμενο μάθημα!

Στόχοι[επεξεργασία]

Λεξιλόγιο, γραμματική

Διάλογος 1[επεξεργασία]

-

Διάλογος 2[επεξεργασία]

Λεξιλόγιο[επεξεργασία]

Γραμματική[επεξεργασία]

Αυτό που ονομάζουμε εδώ «βουλητική» είναι ένας ιδιαίτερος τρόπος που χρησιμοποιεί η εσπεράντο για να εκφράσει επιθυμία, διαταγή, συμβουλή, και άλλα. Χρησιμοποιείται δηλαδή σαν τις δικές μας «υποτακτική», «ευκτική», «προστακτική». Καθώς αυτό το μάθημα αποσκοπεί μόνο στο να σας δώσει τις γενικές γραμμές, δεν θα επεκταθούμε περαιτέρω. Εάν θέλετε να έχετε περισσότερες πληροφορίες πάνω στο θέμα, μπορείτε να μελετήσετε αυτή τη σελίδα.

Φτιάχνουμε τη «βουλητική» προσθέτοντας την κατάληξη -u στο θέμα του ρήματος.

esti  (είμαι)
estu 
vidi  (βλέπω)
vidu 
paroli  (μιλώ)
parolu 
veni  (έρχομαι)
venu 

Πρακτική[επεξεργασία]

Ασκήσεις[επεξεργασία]