Ἀγγέλλω

Από Βικιεπιστήμιο

ΕΝΕΣΤ.ἀγγέλλω

ΠΤΡ.ἤγγελλον

ΜΕΛ.ἀγγελῶ

ΑΟΡ.ἤγγειλα

ΠΡΚ.ἤγγελκα

ΥΠΡ.ἠγγέλκειν