Ἁλίσκομαι

Από Βικιεπιστήμιο
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ
ἁλίσκοµαι ἡλισκόµην ἁλώσοµαι ἑάλων-ἥλων ἑάλωκα ἑαλώκειν