Biologya1

Από Βικιεπιστήμιο
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση


Διαγώνισμα Βιολογίας Α Γυμνασίου

   Συντακτικό λάθος

1 Να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση ή στη φράση που συμπληρώνει σωστά την πρόταση

{1. Βασική μονάδα της ζωής είναι:

α. ο πυρήνας
β. η κυτταρική μεμβράνη
γ. το κύτταρο
δ. ο χλωροπλάστης

2 2. Ζωντανοί οργανισμοί είναι:

α. ο σκύλος που γαβγίζει στην αυλή
β. τα ξερά χόρτα
γ. το σχολικό κτίριο
δ. η τηλεόραση

3 3. Ο ρόλος του ενδοσκελετού των σπονδυλωτών είναι:

α. να διατηρεί το σχήμα του σώματος τους
β. να βοηθά στην κίνηση τους
γ. να προστατεύει σημαντικά ζωτικά όργανα τους
δ. όσα αναφέρονται στο α, β και γ

4 4. Τα ζωικά κύτταρα δεν περιέχουν:

α. μιτοχόνδρια
β. DNA
γ. χλωροφύλλη
δ. πλασματική μεμβράνη

5 5. Η κυτταρίνη είναι μια ουσία που περιέχεται:

α. στην πλασματική μεμβράνη του κυττάρου
β. στο κυτταρικό τοίχωμα του φυτικού κυττάρου
γ. στους χλωροπλάστες
δ. στα χυμοτόπια

6 Συμπληρώστε τα παρακάτω κενά:

Η σπονδυλική στήλη αποτελείται από

, ανάμεσα τους οποίους υπάρχουν ελαστικοί δίσκοι, οι

. δίσκοι. Οι σπόνδυλοι τοποθετούνται ο ένας πάνω από το άλλον σχηματίζοντας ένα σωλήνα τον

σωλήνα.

7 Συμπληρώστε τα παρακάτω κενά:

Έμμηνος κύκλος ονομάζεται:
Η πορεία του ωαρίου ξεκινά από τις

Η ωρίμανση των ωαρίων αρχίζει κατά την εφηβεία. Κάθε

ημέρες ωριμάζει ένα ωάριο, το ωάριο αυτό απελευθερώνεται στη

. Από τη σάλπιγγα καταλήγει στη

. Αν δεν γονιμοποιηθεί, αποβάλλεται μέσω του

.Η διαδικασία αυτή ονομάζεται

ρήση ή


8 Αντιστοιχήστε τις παρακάτω στήλες:

Επιγλωττίδα Λάρυγγας Τραχεία Βρόγχοι Πνεύμονες Κυψελίδες
i. Συνδέει τον φάρυγγα με την τραχεία
ii. Κατεβαίνει και εμποδίζει τη είσοδο της τροφής στο λάρυγγα
iii. Ο αέρας από τον λάρυγγα οδηγείται στην…….
iv. Από την τραχεία ο αέρας οδηγείται στους …….
v. Μικροί αεροφόροι σάκοι
vi. Αποτελείται από βρογχικά δένδρα
---

9 Αντιστοιχήστε τις παρακάτω στήλες:

Δόντια Γλώσσα Σάλιο Αμυλάση
i) Μασούν και τεμαχίζουν την τροφή
ii) Μυώδες όργανο
iii) Καταλύει την διάσπαση του αμύλου
iv) Περιέχει ένζυμα

10 Η τροφή μας περιέχει θρεπτικές ουσίες,

όπως

,

(σάκχαρα),

,

, ορισμένα

και νερό. Ο οργανισμός μας χρησιμοποιεί τις ουσίες αυτές για να εξασφαλίζει

, να αναπτύσσεται, να διατηρεί τη

για τον λόγο αυτό πρέπει καθημερινά να καταναλώνουμε

τροφών δηλαδή να έχουμε μια


11 Να αντιστοιχίσετε τους όρους που αναγράφονται στη στήλη Ι με τις έννοιες ή τις φράσεις που αναγράφονται στη στήλη ΙΙ. Για το σκοπό αυτό να γράψετε δίπλα από κάθε αριθμό της στήλης Ι το γράμμα που ταιριάζει από τη στήλη ΙΙ

Σύστημα οργάνων Ιστός Κύτταρο Πολυκύτταρος Οργανισμός
α. Όργανα που συνεργάζονται μεταξύ τους
β. Ένα σύνολο συστημάτων που συνεργάζονται και λειτουργούν συντονισμένα
γ. Βασική μονάδα ζωής
δ. Σύνολο κυττάρων με παρόμοια μορφή και λειτουργία

12 Στον κατάλογο που ακολουθεί υπάρχουν όργανα, κύτταρα και οργανισμοί. Να σημειώσετε δίπλα στο καθένα τι είναι.

- Ρίζα:

- Κυκλοφορικό:

- Φύλλο:

- Αμοιβάδα:

- Βακτήριο:

- Αιμοφόρο αγγείο:

- Καρδιά:

- Μυϊκός


13 Να αντιστοιχίσετε τους όρους που αναγράφονται στη στήλη Ι με τις έννοιες ή τις φράσεις που αναγράφονται στη στήλη ΙΙ. Για το σκοπό αυτό να γράψετε δίπλα από κάθε αριθμό της στήλης Ι το γράμμα που ταιριάζει από τη στήλη ΙΙ

ΦΥΤΙΚΟ ΚΥΤΤΑΡΟ ΖΩΙΚΟ ΚΥΤΤΑΡΟ
α. Κυτταρικό τοίχωμα
β. Χλωροπλάστες
γ. Μιτοχόνδρια
δ. Πυρήνας
ε. Κυτταρόπλασμα
στ. Χυμοτόπια
ζ. Πλασματική μεμβράνη

14 Συμπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις:

Το

είναι η μικρότερη μονάδα που μπορεί να

, να

, να αναπαράγεται

κ.τ.λ., να εμφανίζει δηλαδή τα χαρακτηριστικά της ζωής. Υπάρχουν οργανισμοί που αποτελούνται από πολλά

και ονομάζονται

και άλλοι όπως η

που αποτελούνται από ένα κύτταρο

15 Σημειώστε δίπλα σε κάθε περιγραφή το όνομα του οργανιδίου ή της δομής.

1. Ο οργανισμός που αποτελείται από πολλά κύτταρα χαρακτηρίζετε:

2. Δομική και λειτουργική μονάδα των οργανισμών είναι το:

3. Κύτταρα που βοηθούν στη κίνηση είναι τα:

4. Κύτταρα που μεταφέρουν μηνύματα είναι τα:

5. Κύτταρα που μεταφέρουν οξυγόνο στα ζώα είναι τα:

6. Αυτό το κύτταρο έχει χυμοτόπιο χλωροπλάστες και μιτοχόνδρια:

7. Ελέγχει τη είσοδο και έξοδο ουσιών από και προς το κύτταρο :

8. Δίνει το πράσινο χρώμα στα φυτά :

9. Γεμίζει το χώρο μεταξύ του πυρήνα και της πλασματικής μεμβράνης :

10. Ρυθμίζει τη δομή και τις λειτουργίες του κυττάρου :

11. Εκεί παράγεται η ενέργεια :

12. Οι οργανισμοί που αποτελούνται από ένα κύτταρο ονομάζονται

13. Κάκωση των οστών μιας άρθρωσης χωρίς την απομάκρυνση των
αρθρωμένων οστών λέγεται

14. Το σπάσιμο των οστών ονομάζεται

15. Όταν δύο άτομα αναπαράγονται και δίνουν γόνιμους απογόνους τότε ανήκουν
στο ίδιο

16. Τα φυτά στηρίζονται με την βοήθεια των

17. Τα έντομα έχουν

Ενώ τα σπονδυλωτά

18. Μεταξύ των σπονδύλων υπάρχει ο

δίσκος που δίνει
ελαστικότητα
19. Οι σπόνδυλοι είναι

οστά ενώ τα ανώνυμα

20. Μία διάρθρωση επιτρέπει μεγάλη

21. Οι μύες του στομάχου είναι

ενώ της καρδιάς

22. Τα θηλυκά άνθη έχουν μόνο

, ενώ τα αρσενικά μόνο

23. Τα τέλεια άνθη έχουν

24. Το πρώτο κύτταρο μετά την γονιμοποίηση λέγεται

25. Οι ωοθήκες παράγουν τα

τα οποία γονιμοποιούνται στις

26. Το

υγρό προστατεύει το έμβρυο
27. Οι

παράγουν σπερματοζωάρια
28. Η ημέρα έναρξης της

ρήσης είναι και 1η ημέρα του έμμηνου
κύκλου
29. Οι μονοκύτταροι οργανισμοί αναπαράγονται με

και με

30. Στα γονοχωριστικά ζώα οι

δεν συνυπάρχουν στο ίδιο άτομο, ενώ
στα

συνυπάρχουν

16 Να χαρακτηρίσετε με Σ (σωστό) ή με Λ (λάθος) τις παρακάτω προτάσεις:

Για την αναπνοή των φυτών και ζώων είναι απαραίτητο το οξυγόνο.
Όλοι οι οργανισμοί τρέφονται με άλλους.
Όλοι οι οργανισμοί μετακινούνται.
Όλοι οι οργανισμοί αναπτύσσονται αυξάνοντας τη μάζα και τον όγκο τους.
Οι μονοκύτταροι οργανισμοί είναι οι οργανισμοί οι οποίοι αποτελούνται από περισσότερα του ενός κύτταρα.
Ευκαρυωτικά κύτταρα είναι τα κύτταρα που διαθέτουν πυρήνα.
Τα ζωικά κύτταρα διαθέτουν χυμοτόπια.
Η βασική μονάδα της ζωής είναι το σύστημα οργάνων.
Ο ιστός είναι σύνολο κυττάρων ομοίων μορφολογικά και ειδικευμένων στην ίδια λειτουργία.
Το όργανο αποτελείται από διαφορετικούς ιστούς και κάνει μια συγκεκριμένη λειτουργία
Ο οργανισμός είναι σύνολο οργάνων που συνεργάζονται για μια ευρύτερη λειτουργία.

17 Να αντιστοιχίσετε τους όρους που αναγράφονται στη στήλη Ι με τις έννοιες ή τις φράσεις που αναγράφονται στη στήλη ΙΙ. Για το σκοπό αυτό να γράψετε δίπλα από κάθε αριθμό της στήλης Ι το γράμμα που ταιριάζει από τη στήλη ΙΙ

Μιτοχόνδριο Πυρήνας Χλωροφύλλη Κυτταρική μεμβράνη Κυτταρόπλασμα
α. Ελέγχει την είσοδο και έξοδο ουσιών από και προς το κύτταρο
β. Η χώρος ανάμεσα στη πλασματική μεμβράνη και τον πυρήνα.
γ.Εργοστάσιο» παραγωγής ενέργειας
δ. Περιέχει το γενετικό υλικό δηλαδή το DNA
ε. Δίνει το πράσινο χρώμα στα φυτά