Αγγλικά/Μάθημα Ια

Από Βικιεπιστήμιο

Τα Αγγλικά χρησιμοποιούν την λατινική αλφάβητο. Περιέχει 26 γράμματα:

A a έι (προφέρεται σαν το ελληνικό α), B b μπι (προφέρεται σαν το ελληνικό μπ), C c σι (προφέρεται σαν το ελληνικό σ ή κ), D d ντι (προφέρεται σαν το ελληνικό ντ), E e ι (προφερεται σαν το ελληνικό ε), F f εφ (προφέρεται σαν το ελληνικό φ), G g τζι (προφέρεται σαν το ελληνικό τζ ή γκ), H h έιτς (προφέρεται σαν ένα ελαφρύ χ), I i άι (προφέρεται σαν το ελληνικό ι), J j τζέι (προφέρεται σαν το ελληνικό τζ), K k κέι (προφέρεται σαν το ελληνικό κ), L l ελ (προφέρεται σαν το ελληνικό λ), M m εμ (προφέρεται σαν το ελληνικό μ), N n εν (προφέρεται σαν το ελληνικό ν), O o όου (προφέρεται σαν το ελληνικό ο), P p πι (προφέρεται σαν το ελληνικό π), Q q κιού (προφέρεται σαν το ελληνικό κ), R r αρ (προφέρεται σαν ένα ελαφρύ ρ), S s ες (προφέρεται σαν το ελληνικό σ), T t τι (προφέρεται σαν το ελληνικό τ), U u γιού (προφέρεται ανάμεσα στο α και το ου), V v βι (προφέρεται σαν το ελληνικό β), W w ντάμπλεγιου (προφέρεται γου), X x εξ (προφέρεται σαν το ελληνικό ξ), Y y γουάι (προφέρεται ή η ή άι), Z z ζετ (προφέρεται σαν το ελληνικό ζ).