Αγγλικά/Μάθημα I

Από Βικιεπιστήμιο
Λονδίνο

Καλώς ήρθατε στο πρώτο μάθημα εκμάθησης αγγλικών από το τμήμα αγγλικών. Παρακάτω αναφέρεται το σε πόσα μέρη χωρίζεται αυτό το μάθημα και περιλαμβάνει το κάθε μέρος.

Το μάθημα 1 έχει τις εξής σελίδες:

  • 1ο μέρος, όπου θα μάθετε το αγγλικό αλφάβητο.
  • 2ο μέρος, όπου θα μάθετε τους αριθμούς στα αγγλικά.
  • 3ο μέρος, όπου θα μάθετε τα χρώματα στα αγγλικά.
  • 4ο μέρος, όπου θα διαβάσετε τον πρώτο διάλογο και με τα σχόλια θα μάθετε μερικά βασικά στοιχεία για την γλώσσα.
  • 5ο μέρος, όπου θα μάθετε τον απλό ενεστώτα (Present simple).
  • 6ο μέρος, όπου θα βρείτε κάποια πολύ χρήσιμα ρήματα τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως στην αγγλική γλώσσα.
  • 7ο μέρος, όπου θα μάθετε κάποιο απαραίτητο λεξιλόγιο.
  • 8ο μέρος, όπου θα εξετάσουμε έναν νέο διάλογο.
  • 9ο μέρος, όπου θα μάθετε τον ενεστώτα διαρκείας (Present Continuous).
  • 10ο μέρος, όπου θα δείτε κάποια ρήματα που δεν έχουν ενεστώτα διαρκείας (Stative verbs).