Αριθμητική Ανάλυση(Μηχανικών)

Από Βικιεπιστήμιο
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Αριθμητική Ανάλυση
Πληροφορίες Μαθήματος
Κωδικός ΠΟΛ-ΜΑΘ04
Τμήματα Πολιτική Μηχανική
Μηχανολογική Μηχανική
Επίπεδο Προχωρημένο
Προαπαιτούμενα Μαθηματική Ανάλυση,Γραμμική Άλγεβρα,Διαφορικές εξισώσεις
Απαιτείται για Πεπερασμένα στοιχεία


Γραμμικά συστήματα[επεξεργασία]

Μέθοδος απαλοιφής Gauss[επεξεργασία]

Πίνακες[επεξεργασία]

Άξον στοιχεία και ύστερη επανάληψη[επεξεργασία]

Κατάτμηση LR[επεξεργασία]

Μέθοδος Cholesky για συμμετρικούς και θετικά ορισμένους πίνακες[επεξεργασία]

Μέθοδοι υποκατάστασης[επεξεργασία]

Υπολογισμός αντιστρόφου πίνακα[επεξεργασία]

Νόρμες πινάκων και διανυσμάτων εκτίμηση σφαλμάτων[επεξεργασία]

Μη γραμμικά συστήματα[επεξεργασία]

Παρεμβολή[επεξεργασία]

Προσαρμογή καμπύλης[επεξεργασία]

Προσέγγιση συναρτήσεων[επεξεργασία]

Ιδιοτιμές και ιδιοδιανύσματα[επεξεργασία]

Αριθμητική παραγώγιση[επεξεργασία]

Αριθμητική ολοκλήρωση[επεξεργασία]

Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις[επεξεργασία]

Μερικές διαφορικές εξισώσεις[επεξεργασία]