Τμήμα:Πολιτική Μηχανική

Από Βικιεπιστήμιο
  ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
Επεξεργασία  

Εισαγωγή

Εισαγωγή !

  • Ανακοίνωση 5
  • Ανακοίνωση 4
  • Ανακοίνωση 3
  • Ανακοίνωση 2
  • Ανακοίνωση 1
Επεξεργασία  

Μαθήματα-Πρόγραμμα Σπουδών

Προϋποθέσεις

Για την παρακολούθηση των μαθημάτων απαιτούνται γνώσεις Μαθηματικών και Φυσικής επιπέδου Λυκείου.

1ος Κύκλος Σπουδών (βασικές θεωρητικές γνώσεις μηχανικών)[επεξεργασία]

Μαθηματική Ανάλυση[επεξεργασία]

Γραμμική Άλγεβρα[επεξεργασία]

Παραστατική Γεωμετρία[επεξεργασία]

Τεχνικό Σχέδιο[επεξεργασία]

Γεωλογία Μηχανικού[επεξεργασία]

Φυσική[επεξεργασία]

Χημεία[επεξεργασία]

2ος Κύκλος Σπουδών (προκεχωρημένες θεωρητικές γνώσεις πολ. μηχανικών)[επεξεργασία]

Τεχνική Μηχανική[επεξεργασία]

Στατική[επεξεργασία]

Μηχανική των Ρευστών[επεξεργασία]

Εδαφομηχανική[επεξεργασία]

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικού Υπολογιστή[επεξεργασία]

Διαφορικές Εξισώσεις-Μιγαδικές Συναρτήσεις[επεξεργασία]

Αριθμητική Ανάλυση[επεξεργασία]

Πιθανότητες-Στατιστική[επεξεργασία]

Τεχνικά Υλικά [επεξεργασία]

Φυσική Δομών[επεξεργασία]

Γεωδαισία[επεξεργασία]

Φωτογραμμετρία[επεξεργασία]

Πεπερασμένα Στοιχεία[επεξεργασία]

3ος Κύκλος Σπουδών (κατασκευαστικές γνώσεις πολ. μηχανικών)[επεξεργασία]

Κατασκευές από Οπλισμένο Σκυρόδεμα[επεξεργασία]

Σιδηρές Κατασκευές[επεξεργασία]

Ξύλινες Κατασκευές[επεξεργασία]

Υδραυλικές Κατασκευές [επεξεργασία]

Γεωτεχνικά Έργα[επεξεργασία]

Οδοποιία[επεξεργασία]

Στοιχεία Οικοδομών[επεξεργασία]

4οςΚύκλος Σπουδών (συμπληρωματικές γνώσεις πολ. μηχανικών)[επεξεργασία]

Αστικά Υδραυλικά Έργα[επεξεργασία]

Μεταφορικά Συστήματα-Κυκλοφοριακή Ροή[επεξεργασία]

Στοιχεία Δικαίου[επεξεργασία]

Στοιχεία Αρχιτεκτονικής[επεξεργασία]

Πολεοδομία[επεξεργασία]

Βελτιστοποίηση Συστημάτων[επεξεργασία]

Οικονομία[επεξεργασία]

Ειδικά,προκεχωρημένα και επιστημονικά θέματα[επεξεργασία]


Επεξεργασία  

Έρευνες

  • Έρευνα 1