Βικιεπιστήμιο:Επιστάτες

Από Βικιεπιστήμιο

Δικαιώματα των Επιστατών[επεξεργασία]

Οι επιστάτες του Βικιεπιστημίου (γνωστοί και ως διαχειριστές), είναι χρήστες του Βικιεπιστημίου που έχουν πρόσβαση σε τεχνικές λειτουργίες που βοηθούν στη συντήρησή του. Αυτές οι λειτουργίες περιλαμβάνουν:

  • την διαγραφή σελίδων
  • την προστασία σελίδων (την απαγόρευση επεξεργασίας μιας σελίδας σε ορισμένες ομάδες χρηστών)
  • την φραγή άλλων χρηστών (την απαγόρευση επεξεργασίας σε χρήστες, εγγεγραμμένους και μη, που εμποδίζουν τη δουλειά της κοινότητας)
  • την ακύρωση των παραπάνω ενεργειών
  • την εισαγωγή σελίδων (την μεταφορά από άλλα βίκι κάποιων σελίδων με το πλήρες ιστορικό τους)

Κάθε χρήστης μπορεί να συμπεριφερθεί όπως ένας επιστάτης, ακόμη και αν δεν του έχουν δοθεί αυτές οι πρόσθετες διοικητικές λειτουργίες. Ωστόσο, αν διαπιστώσετε κάτι που χρειάζεται την παρέμβαση ενός επιστάτη, μπορείτε να ζητήσετε βοήθεια.

Κατάλογος επιστατών[επεξεργασία]

  • Δεν υπάρχουν χρήστες ή χρήστριες με διαχειριστικά δικαιώματα αυτήν την στιγμή

Πρώην επιστάτες[επεξεργασία]