Χρήστης:Konsnos

Από Βικιεπιστήμιο
Χρήστης Μηνύματα Αμμοδοχείο Email
Βαβέλ
Pieter Bruegel de Oude (1525-1569), De Toren van Babel (1563)
el
en-2
Βικιεπιστήμιο
Επιστάτης


Μεταφραστής
Μεταφραστής


html-2 Αυτός ο χρήστης μπορεί να συνεισφέρει σε μέτριου επιπέδου html προγραμματισμό.
Πληροφορική
Πληροφορική


Αυτός ο χρήστης χρησιμοποιεί Linux.


Χρειάζεστε ορθογραφικό έλεγχο; Εάν χρησιμοποιείται firefox εγκαταστήστε αυτή την επέκταση Αγγλοελληνικό ορθογραφικό λεξικό.


Χμ, τέλος τα πάντα. Εκτός από την συνηθισμένη δουλειά, that is. Αλλά πλέον μπορώ να φτιάξω και κανά μάθημα!