Μετάβαση στο περιεχόμενο

Βικιεπιστήμιο:Πνευματικά δικαιώματα

Από Βικιεπιστήμιο

Το Βικιεπιστήμιο είναι ελεύθερη παιδαγωγική κοινότητα βασισμένη στην αρχή του ελεύθερου περιεχομένου. Παρ'όλα αυτά το περιεχόμενό του προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα. Τόσο τα κείμενα όσο και οι εικόνες και τα πολυμέσα που βρίσκονται στο Βικιεπιστήμιο αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, εκτός αν κάπου ρητά αναφέρεται το αντίθετο, επιτρέπεται όμως η χρήση και η αναπαραγωγή τους χωρίς αντάλλαγμα με μνεία στην πηγή και στους δημιουργούς.

Οι άδειες που χρησιμοποιεί το Βικιεπιστήμιο επιτρέπουν την ελεύθερη πρόσβαση στο περιεχόμενο με τρόπο παρόμοιο με εκείνον που επιτρέπει ελεύθερη χρήση στο ελεύθερο λογισμικό. Δηλαδή, το περιεχόμενο του Βικιεπιστημίου μπορεί να αντιγραφεί, τροποποιηθεί και αναδιανεμηθεί εφ' όσoν η νέα έκδοση προσφέρει τις ίδιες ελευθερίες σε άλλους και αναγνωρίζει τους συγγραφείς της σελίδας στο Βικιεπιστήμιο (ένας σύνδεσμος προς τη σελίδα ικανοποιεί αυτόν τον σκοπό). Συνεπώς τα άρθρα του Βικιεπιστημίου θα παραμείνουν για πάντα ελεύθερα από οποιονδήποτε σύμφωνα με ορισμένους περιορισμούς, οι περισσότεροι από τους οποίους υπάρχουν για να εξασφαλίσουν την ελευθερία αυτή.

Κείμενα[επεξεργασία]

Όλα τα κείμενα που περιλαμβάνονται στο Βικιεπιστήμιο προσφέρονται στο κοινό υπό την άδεια Άδεια Ελεύθερης Τεκμηρίωσης GNU (GFDL). Το πλήρες κείμενο της άδειας βρίσκεται στο Βικιεπιστήμιο:GNU Free Documentation License.

Παραχωρείται η άδεια για αντιγραφή, διανομή και/ή τροποποίηση αυτού του κειμένου κάτω από τους όρους της Άδειας Ελεύθερης Τεκμηρίωσης GNU, Έκδοση 1.2 ή οποιαδήποτε νεότερη έκδοση δημοσιευμένη από το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού· χωρίς Αμετάβλητα Τμήματα, χωρίς Κείμενα Μπροστινού Εξωφύλλου, και χωρίς Κείμενα Πίσω Εξωφύλλου.
Ένα αντίγραφο της άδειας περιλαμβάνεται στην σελίδα με τίτλο "GNU Free Documentation License".
Το περιεχόμενο του Βικιεπιστημίου καλύπτεται από αποποίηση ευθυνών.

Το αγγλικό κείμενο της GFDL είναι το μοναδικό νομικά δεσμευτικό κείμενο. Μια μετάφραση στα ελληνικά (που δεν έχει νομική ισχύ αλλά προσφέρεται για λόγους κατανόησης) βρίσκεται στην Βικιεπιστήμιο:Άδεια Ελεύθερης Τεκμηρίωσης GNU.

Εικόνες και πολυμέσα[επεξεργασία]

Σε αντίθεση με τα κείμενα, για τα οποία ισχύει χωρίς εξαίρεση η άδεια GFDL, στις εικόνες και στα πολυμέσα η επιλογή της άδειας εναπόκειται στον δημιουργό τους. Οι άδειες των εικόνων και πολυμέσων είναι κι αυτές ελεύθερες, αλλά οι συγκεκριμένοι όροι χρήσης μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με τη βούληση του δημιουργού. Η άδεια κάθε εικόνας και κάθε πολυμέσου αναφέρεται στη σελίδα περιγραφής της. Στις περιπτώσεις εικόνων που δημοσιεύονται σύμφωνα με τους όρους της GFDL, ισχύουν οι ίδιοι όπως και σε κείμενα: Θα πρέπει να συνοδεύονται από έντυπο αντίγραφο της GFDL, και θα πρέπει να περιλαμβάνεται το ιστορικό της εικόνας και επεξεργάσιμo ψηφιακό αντίγραφο. Στην έντυπη εκδοχή θα πρέπει να αναφέρεται ο δημιουργός της εικόνας (ή οι 5 κυριότεροι). Σε περιπτώσεις εικόνων ή πολυμέσων που δημοσιεύονται με όρους διαφορετικών αδειών χρήσης ακολουθήστε τους όρους που αναφέρονται σε αυτές.

Σημείωση
Ορισμένες από τις εικόνες μπορεί να αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τρίτου και να μην διατίθενται κάτω από μια ελεύθερη άδεια, αλλά βρίσκονται στο Βικιεπιστήμιο κατ'εξαίρεση σύμφωνα με συγκεκριμένους κανόνες και περιορισμούς που εξαρτώνται από την φύση των εικόνων και το περιεχόμενο των άρθρων στα οποία βρίσκονται. Η χρήση τους εκτός των συγκεκριμένων άρθρων πιθανότατα να αποτελεί παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων.

Αμετάβλητα αντίγραφα[επεξεργασία]

Ανεξάρτητα άρθρα ή όλο το περιεχόμενο του Βικιεπιστημίου μπορεί χωρίς εξαίρεση να τυπωθεί ή εκδοθεί ηλεκτρονικά. Θα πρέπει να ληφθεί υπ' όψιν η ενότητα 2 της GFDL. Το αντίγραφο πρέπει να βρίσκεται ολόκληρο, ειδικά το ιστορικό αλλαγών (με τα ονόματα των συντακτών που συμμετείχαν στο έγγραφο) πρέπει να αντιγραφεί και αυτό.

Δείτε επίσης http://en.wikipedia.org/wiki/wikipedia:verbatim_copying

Τροποποιήσεις[επεξεργασία]

Αν μέρη από μία σελίδα τροποποιηθούν, τότε πρέπει να ληφθεί υπ' όψιν η ενότητα 4 της GFDL. Ειδικότερα πρέπει να παραχωρούνται τα παρακάτω:

  • Η τροποποιημένη έκδοση του νέου έργου πρέπει να εκδοθεί πάλι με την GFDL.
  • Πρέπει να αναφέρονται οι συντάκτες των προηγούμενων εκδόσεων.
  • Πρέπει να παραχωρείται ένα «Διαφανές Αντίγραφο» (transparent copy) (στην περίπτωση μίας σελίδας από το Βικιεπιστήμιο, το κείμενό της σε μορφή κώδικα wiki, HTML ή άλλη μορφή ανάγνωσης που μπορεί να αντιγραφεί, και της οποίας οι προδιαγραφές είναι ελεύθερα διαθέσιμες).

Πρακτική εφαρμογή σε διαδικτυακά μέσα[επεξεργασία]

Στην περίπτωση μιας διαδικτυακής έκδοσης των περιεχομένων του Βικιεπιστημίου υπάρχει μια ανεπίσημη "Συμφωνία Κυρίων": Συνήθως οι συντάκτες συμφωνούν αντί για μια επακριβή ερμηνεία της άδειας (φυσικό αντίγραφο όλων των σχετικών στοιχείων, παραχώρηση αντιγράφου) μπορεί η παρακάτω πρόταση να τοποθετηθεί κάτω από την κάθε σελίδα (στο παράδειγμα: χρησιμοποιείται η σελίδα ΧΨΩ):

για σελίδες[επεξεργασία]

Αυτό το κείμενο βασίζεται στη σελίδα ΧΨΩ από την ελεύθερη παιδαγωγική κοινότητα Βικιεπιστήμιο. Παραχωρείται η άδεια για αντιγραφή, διανομή και/ή τροποποίηση αυτού του κειμένου κάτω από τους όρους της GNU Free Documentation License. Στο Βικιεπιστήμιο βρίσκεται ένας κατάλογος των συντακτών.

Το "Βικιεπιστήμιο" θα πρέπει να είναι απ'ευθείας σύνδεσμος προς την Κύρια Σελίδα του ελληνόγλωσσου Βικιεπιστημίου, το "σελίδα ΧΨΩ" απ'ευθείας σύνδεσμος προς την αντίστοιχη σελίδα στο Βικιεπιστήμιο, και το "κατάλογος των συντακτών" θα πρέπει να είναι απ'ευθείας σύνδεσμος προς το ιστορικό αλλαγών της αντίστοιχης σελίδας. Το "GNU Free Documentation License" πρέπει να είναι σύνδεσμος προς ένα τοπικό αντίγραφο της άδειας.

Το κείμενο πρέπει να μπορεί να αναγνωσθεί από μηχανή και άνθρωπο (να μην είναι εικόνα), όλοι οι σύνδεσμοι προς το Βικιεπιστήμιο πρέπει να είναι απ'ευθείας (όχι ανακατευθύνσεις ή Javascript).

για εικόνες που βρίσκονται στο el.wikiversity.org[επεξεργασία]

Αυτή η εικόνα βασίζεται στην εικόνα ΧΨΩ από την ελεύθερη παιδαγωγική κοινότητα Βικιεπιστήμιο. Παραχωρείται η άδεια για αντιγραφή, διανομή και/ή τροποποίηση αυτής της εικόνας κάτω από τους όρους της GNU Free Documentation License. Ο δημιουργός της εικόνας είναι ο ΑΒΓ.

Το "Βικιεπιστήμιο" θα πρέπει να είναι απ'ευθείας σύνδεσμος προς την Κύρια Σελίδα του ελληνόγλωσσου Βικιεπιστημίου, το "εικόνα ΧΨΩ" απ'ευθείας σύνδεσμος προς την σελίδα περιγραφής της εικόνας στο ελληνόγλωσσο Βικιεπιστήμιο, ΑΒΓ είναι το όνομα του δημιουργού της που αναφέρεται στην σελίδα περιγραφής. Το "GNU Free Documentation License" πρέπει να είναι σύνδεσμος προς ένα τοπικό αντίγραφο της άδειας. Για τις εικόνες που διανέμονται κάτω από διαφορετική άδεια, πρέπει να ακολουθούνται οι ανάλογες προϋποθέσεις που αναφέρονται στις σελίδες περιγραφής τους.

Το κείμενο πρέπει να μπορεί να αναγνωσθεί από μηχανή και άνθρωπο (να μην είναι εικόνα), όλοι οι σύνδεσμοι προς το Βικιεπιστήμιο πρέπει να είναι απ'ευθείας (όχι ανακατευθύνσεις ή Javascript).

για εικόνες που βρίσκονται στο commons.wikimedia.org[επεξεργασία]

Αυτή η εικόνα βασίζεται στην εικόνα ΧΨΩ από την ελεύθερη παιδαγωγική κοινότητα Βικιεπιστήμιο. Παραχωρείται η άδεια για αντιγραφή, διανομή και/ή τροποποίηση αυτής της εικόνας κάτω από τους όρους της GNU Free Documentation License. Ο δημιουργός της εικόνας είναι ο ΑΒΓ.

Το "Βικιεπιστήμιο" θα πρέπει να είναι απ'ευθείας σύνδεσμος προς την ελληνόγλωσση Κύρια Σελίδα των Commons, το "εικόνα ΧΨΩ" απ'ευθείας σύνδεσμος προς την σελίδα περιγραφής της εικόνας στα Commons, ΑΒΓ είναι το όνομα του δημιουργού της που αναφέρεται στην σελίδα περιγραφής. Το "GNU Free Documentation License" πρέπει να είναι σύνδεσμος προς ένα τοπικό αντίγραφο της άδειας. Ορισμένες από τις εικόνες διανέμονται κάτω από διαφορετική άδεια και πρέπει να ακολουθούνται οι ανάλογες προϋποθέσεις που αναφέρονται στις σελίδες περιγραφής τους.

Το κείμενο πρέπει να μπορεί να αναγνωσθεί από μηχανή και άνθρωπο (να μην είναι εικόνα), όλοι οι σύνδεσμοι προς το Βικιεπιστήμιο πρέπει να είναι απ'ευθείας (όχι ανακατευθύνσεις ή Javascript).

Πρακτική εφαρμογή σε έντυπα μέσα[επεξεργασία]

Θεωρείται δεδομένο ότι σε έντυπες εκδόσεις, η GFDL πρέπει να τυπωθεί, και δεν αρκεί ο σύνδεσμος προς μια δικτυακή έκδοση της άδειας. Επίσης το έντυπο θα πρέπει να συνοδεύεται από μέσο που θα περιέχει σε επεξεργάσιμη ψηφιακή μορφή τη σελίδα που αναπαράγεται και σε έντυπη μορφή, συνοδευόμενο από το πλήρες ιστορικό του. Η εκτύπωση συνδέσμου προς online εκδοχή της σελίδας και του ιστορικού της δεν θεωρείται επαρκής για τους όρους της GFDL δεδομένου ότι η χρήση μπορεί να γίνεται χωρίς πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Ειδικές περιπτώσεις[επεξεργασία]

Σε περιπτώσεις εικόνων ή αποσπασμάτων κειμένων που δεν δημοσιεύονται με μια ελεύθερη άδεια χρήσης αλλά περιλαμβάνονται εδώ με το επιχείρημα της «εύλογης χρήσης» ή της «παράθεσης αποσπάσματος», το αιτιολογικό χρήσης τους αφορά την συγκεκριμένη χρήση που γίνεται σε κάποια σελίδα του Βικιεπιστημίου και καμία διαβεβαίωση δεν παρέχεται για τον ίδιο ή για οποιοδήποτε διαφορετικό τρόπο χρήσης της εικόνας ή του κειμένου. Είναι πολύ πιθανό μια διαφορετική χρήση της εικόνας ή του αποσπάσματος κειμένου εκτός του πλαισίου της συγκεκριμένης σελίδας να αποτελεί παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων.