Γαλλικά/Μάθημα 3

Από Βικιεπιστήμιο
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

Οι αριθμοί από το 0 ως το 1.000.000[επεξεργασία]

Αριθμοί Αριθμοί στα γαλλικά Προφορά στα Ελληνικά
0 zéro ζεγό
1 un α
2 deux ντε
3 trois τγουά
4 quatre κατγ
5 cinq σενκ
6 six σις
7 sept σετ
8 huit ουίτ (το ου προφέρεται ανάμεσα σε ου και ι)
9 neuf νεφ (βαθύ)
10 dix ντις
11 onze ονζ
12 douze ντουζ
13 treize τρεζ
14 quatorze κατορζ
15 quinze κενζ
16 seize σεζ
17 dix-sept ντις-σετ
18 dix-huit ντις-ουιτ
19 dix-neuf ντις-νεφ
20 vingt βαν (ένρινο)
21 vingt et un βαν ε α
30 trente τραντ
31 trente et un τραντ ε α
40 quarante καράντ
41 quarante et un καράντ ε α
50 cinquante σενκάντ
51 cinquante et un σενκάντ ε α
60 soixante σουασάντ
61 soixante et un σουασάντ ε α
70 soixante-dix σουασάντ-ντις
71 soixante-onze σουασάντ-ονζ
80 quatre-vingts κατρ-βαν
81 quatre-vingt-un κατρ-βαν-αν
90 quatre-vingt-dix κατρ-βαν-ντις
91 quatre-vingt-onze κατρ-βαν-ονζ
100 cent σαντ
1000 mille μιλ
1.000.000 million μιλιόν

Το εβδομήντα σχηματίζεται από τις λέξεις εξήντα και δέκα, δηλαδή:soixante-dix=70,soixante-onze=71 κ.ο.κ.Επίσης το ογδόντα σχηματίζεται με ιδιόμορφο τρόπο. Προέρχεται από την μαθηματική πράξη 4*20 με αποτέλεσμα το ογδόντα,δηλαδή:quatre-vingt=80,quatre-vingt κ.τ.λ.Και τέλος το 90: προέρχεται επίσης από την μαθηματική πράξη 4*20 αλλά προσθέτεται και το δέκα,δηλαδή:;quatre-vingt-dix=90,quatre-vingt-onze=91,quatre-vingt-douze=92 κ.α.Για να συντεθούν και άλλοι αριθμοί με το 100 γίνεται το εξής:cent+soixante-deux=cent-soixante-deux=162.Επίσης για να πούμε 200,300 κ.ο.κ. γίνεται αυτό:cinq+cent=cinq-cent=500.Έτσι όπως με το εκατό έτσι γίνεται και με το χίλια και με το εκατομμύριο. Για το 22,33,76,94,83,714 κτλ. παίρνουμε τον πρώτο αριθμό και τον δεύτερο π.χ --> 22=vingt-deux, 714=sept cent quatorze, 2037=deux mille trente sept.ηδθδξφξδξδκζ