Μετάβαση στο περιεχόμενο

Γερμανικά για Μαθηματικά - Πληροφορική/Der Abakus

Από Βικιεπιστήμιο
Προηγούμενη
Ενότητα
Περιεχόμενα Επόμενη
Ενότητα


Text[επεξεργασία]

Der Abakus
Ein Abakus (von lat. abacus, griech. ὁ ἄβαξ, ἄβακος, ábax, ábakos, die Tafel, das Brett) ist ein mehr als 3000 Jahre altes einfaches mechanisches Rechenhilfsmittel. Das Rechenbrett enthält Kugeln, meist Holz- oder Glasperlen; in der Antike kamen auch Münzen oder sogenannte Rechensteine zum Einsatz. Ein Abakus ermöglicht die Durchführung der Grundrechenarten Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division sowie das Ziehen von Quadrat- und Kubikwurzeln. Zum ersten Mal wurde der Abakus von den Chinesen um 1100 v.Chr. verwendet. Er wurde etwa 1600 n.Chr. von den Japanern übernommen und vereinfacht. Bei Ausgrabungen wurden auch aztekische Abaki (von etwa 900-1000 n.Chr.) gefunden. Er ist noch heute in vielen Weltgegenden, insbesondere im arabischen Raum, in Gebrauch.
-Abakus (Rechentafel) ιστορικό

Wortschatz[επεξεργασία]

Ausdrücke für diese Lerneinheit
Γερμανικά Ελληνικά
eigentlich (άιγκεντλιχ)πραγματικά
natürlich (νάτιρλιχ)φυσικά
normalweise (νόρμαλβάισε)κανονικά
meiner Meinung nach (μάινερ μάινουνγκ ναχ)κατά τη γνώμη μου
Ich meine (ιχ μάινε)νομίζω
Γερμανικά Ελληνικά
der Abakus άβακας(ντέα άμπακους)
die Tafel πίνακας, μαυροπίνακας(ντι τάφελ)
das Mittel μέσο, τρόπος, φάρμακο(ντας μίτελ)
die Rechnung λογαριασμός(ντι ρέχνουνγκ)
die Kugel σφαίρα, βώλος(ντι κούγκελ)
das Holz ξύλο(ντας χολτς)
das Glas γυαλί, ποτήρι, τζάμι, κυάλι(ντας γκλας)
die Antike αρχαιότητα(ντι αντίκιε)
sogenannt επονομαζόμενος, λεγόμενος(ζόγκενάντ)
die Münze κέρμα, νόμισμα(ντι μίντσε)
der Einsatz ενέχυρο, διάθεση, προθυμία, προσθήκη(ντέα άινσαττς)
die Durchführung εκτέλεση, πραγματοποίηση, διεκπεραίωση(ντι ντουρχφίρουνγκ)
die Addition πρόσθεση(ντι αντίσον)
die Subtraktion αφαίρεση(ντι σαμπτράκτιον)
die Multiplikation πολλαπλασιασμός(ντι μουλτιπλικάτιον)
die Division διαίρεση(ντι ντιβίζιον)
der Grund θεμέλιο, αιτία, λόγος, αφορμή, έδαφος, βυθός, πάτος(ντέα γκρουντ)
die Wurzel ρίζα(ντι βούρτσελ)
sowie όπως και, άμα(σόβι)
Verben
enthalten περιέχω, περιλαμβάνω(εντχάλτεν)
sich enthalten περιέχομαι(σιχ εντχάλτεν)
ermöglichen καθιστώ δυνατό(εαμέγκλιγκεν)
fragen ρωτάω(φράγκεν)
spielen παίζω(σπίλεν)
lieben αγαπώ(λίμπεν)
schlafen κοιμάμαι(σλάφεν)
gehen πηγαίνω, περπατώ, φεύγω, αναχωρώ(γκέεν)
schreiben γράφω(σράιμπεν)
studieren σπουδάζω, φοιτώ, μελετώ, ερευνώ(στουντίρεν)
machen κάνω, κατασκευάζω(μάχεν)
 
Ich nehme etwas für bare Münze θεωρώ κάτι αληθινό(ιχ νέμε ετβας φία μπάρε μίντζε)

Grammatik[επεξεργασία]

Verben[επεξεργασία]

Στα γερμανικά τα ρήματα βρίσκονται σε πρώτο, δεύτερο και τρίτο πρόσωπο σε ενικό (Singular) ή πληθυντικό (Plural) αριθμό.

Το απαρέμφατο συνήθως λήγει σε -n ή -en, το θέμα προκύπτει αφαιρώντας την κατάληξη. Τα ρήματα σύμφωνα με το είδος της κλίσης μπορούν να διαιρεθούν σε

  • ισχυρά, τα οποία μετατρέπουν το θέμα,
  • αδύναμα, τα οποία διατηρούν το θέμα σε όλες τις μορφές, και
  • ανώμαλα

Ο ενεστώτας (Präsens) σχηματίζεται προσθέτοντας στο θέμα του ενεστώτα τις καταλήξεις για το χρόνο αυτό. Οι καταλήξεις του ρήματος στον ενεστώτα είναι:

ich -e
du -st
er, sie, es -t
wir -en
ihr -t
sie -en
Präsens
spielen (παίζω)
ich spiele
du spielst
er, sie, es spielt
wir spielen
ihr spielt
sie spielen
sein (είμαι)
ich bin
du bist
er, sie, es ist
wir sind
ihr seid
sie sind
haben (έχω)
ich habe
du hast
er, sie, es hat
wir haben
ihr habt
sie haben
halten (κρατώ)
ich halte
du hältst
er, sie, es hält
wir halten
ihr haltet
sie halten

Übungen[επεξεργασία]

Κλίνετε τα παρακάτω ρήματα[επεξεργασία]

(Βαθμοί 24)

Γράψτε το σωστό τύπο[επεξεργασία]

1  

es, studieren

2  

wir, sein

3  

du, halten

4  

er, sein

5  

sie (singular), haben

6  

ihr, sein

7  

ich, haben

8  

wir, fragen

9  

er, spielen

10  

ich, schlafen


(Βαθμοί 10)

Προηγούμενη
Ενότητα
Περιεχόμενα Επόμενη
Ενότητα