Γερμανικά για Μαθηματικά - Πληροφορική/Die Turingmaschine

Από Βικιεπιστήμιο
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Προηγούμενη
Ενότητα
Περιεχόμενα Τέλος


Text[επεξεργασία]

animierte Turingmaschine
Die Turingmaschine
Die Turingmaschine ist ein von dem britischen Mathematiker Alan Turing 1936 entwickeltes Modell, um eine Klasse von berechenbaren Funktionen zu bilden. Sie gehört zu den grundlegenden Konzepten der Informatik.

Das Modell wurde im Rahmen des von David Hilbert im Jahr 1920 formulierten Hilbertprogramms, speziell zur Lösung des so genannten Entscheidungsproblems, in der Schrift "On Computable Numbers, with an Application to the Entscheidungsproblem" vorgestellt. Alan Turing beabsichtigte, mit der Turingmaschine ein Modell des mathematisch arbeitenden Menschen zu schaffen.

Das Besondere an einer Turingmaschine ist, dass sie mit nur drei Operationen (Lesen, Schreiben und Kopf bewegen) die Probleme lösen kann, die auch von einem Computer gelöst werden könnten. Sämtliche mathematischen Grundfunktionen wie Addition und Multiplikation lassen sich mit diesen drei Operationen simulieren. Darauf aufbauend kann man schließlich komplexere Programme simulieren. Eine Funktion, die so durch eine Turingmaschine berechnet werden kann, nennt man eine turingberechenbare Funktion.

Die Church-Turing-These stellt schließlich die Behauptung auf, dass eine Turingmaschine gerade die von Menschen berechenbaren mathematischen Funktionen lösen kann. Daraus darf jedoch nicht gefolgert werden, dass eine Turingmaschine alle mathematischen Funktionen lösen kann. So kann etwa anhand des Halteproblems gezeigt werden, dass es mathematische Funktionen gibt, die nicht von Turingmaschinen (und daher gemäß Church-Turing-These auch nicht von Menschen) berechnet werden können.

-Turingmaschine ιστορικό

Wortschatz[επεξεργασία]

Γερμανικά Ελληνικά
die Turingmaschine μηχανή Τούρινγκ
berechenbar υπολογίσιμος
die Funktion συνάρτηση, λειτουργία, ενέργεια
die Klasse τάξη (σχολείου), θέση, κλάση
das Modell μοντέλο, πρότυπο
der Rahmen κορνίζα, πλαίσιο
die Lösung λύση
die Schrift γραφή, γράψιμο, σύγγραμα
das Besondere ιδιαιτερότητα
sämtlich συνολικός, το σύνολο
speziell ειδικά, ιδιαιτέρως
entwickeln εμφανίζω (φωτογραφία), αναπτύσσω
formulieren διατυπώνω
schaffen δημιουργώ, φτιάχνω, προμηθεύω, πορίζω, επιτυγχάνω, κατορθώνω, προλαβαίνω
lösen λύνω
Ιch hab' es geschaft τα βόλεψα, τα κατάφερα
Προηγούμενη
Ενότητα
Περιεχόμενα Τέλος