Μετάβαση στο περιεχόμενο

Εκμάθηση HTML/Ενδιαφερόμενοι

Από Βικιεπιστήμιο
Αρχή Περιεχόμενα Τέλος


Εδώ μπορείτε να δηλώσετε πως θέλετε να συμμετάσχετε στο μάθημα της HTML είτε ως γνώστης ή ως μαθητευόμενος. Ο κατάλογος αυτός χρησιμεύει στο να μπορούμε να υποβοηθούμαστε όταν κάποιος έχει μια απορία.

Προσοχή: Το σύστημα γνώσεων που ακολουθείται χωρίζεται σε: html-0 (για μηδενικές γνώσεις), html-1 (για βασικές), html-2 (για μετρίου επιπέδου), και τέλος html-3 (προχωρημένου επιπέδου). Εννοείται, πως όταν θεωρήσετε πως έχετε ξεπεράσει ένα επίπεδο, διορθώνετε και τις γνώσεις σας στον κατάλογο, ούτως ώστε να μπορούν οι υπόλοιποι να σας γίνουνε βάρος.

Μέλη[επεξεργασία]

Α/Α Χρήστης Ημερομηνία εγγραφής Γνώσεις
1 Konsnos 10 Φεβρουαρίου 2009 html-2
2 ZaDiak 10 Φεβρουαρίου 2009 html-1
3 Christos63 29 Σεπτεμβρίου 2009 html-3
4 thodoris 9 Αυγούστου 2011 html-0User Boxes[επεξεργασία]

Αν θέλετε να δώσετε έναν παραπάνω τόνο στην προσωπική σας σελίδα, έχουν δημιουργηθεί κάποια κουτιά για να ενημερώνεται τους επισκέπτες σας για τις γνώσεις σας. Απλά προσθέτετε τον κώδικα που θα βρείτε παρακάτω στην προσωπική σας σελίδα.

Κώδικας {{Χρήστης html-0}} {{Χρήστης html-1}} {{Χρήστης html-2}} {{Χρήστης html-3}}
Εμφάνιση
html-0 Αυτός ο χρήστης δεν μπορεί να γράψει και δεν μπορεί να συνεισφέρει σε html.
html-1 Αυτός ο χρήστης μπορεί να συνεισφέρει σε βασικού επιπέδου html προγραμματισμό.
html-2 Αυτός ο χρήστης μπορεί να συνεισφέρει σε μέτριου επιπέδου html προγραμματισμό.
html-3 Αυτός ο χρήστης μπορεί να συνεισφέρει σε προχωρημένου επιπέδου html προγραμματισμό.