Εκμάθηση PHP/Σε τοπικό υπολογιστή/Αρχικά 4

Από Βικιεπιστήμιο
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

Όλα τα μαθήματα προϋποθέτουν την εγκατάσταση τουλάχιστον του υποτυπώδους τοπικού εξυπηρετητή ιστοσελίδων με php προπεξεργαστή, όπως αναφέρεται στο πρώτο μάθημα. Επίσης ότι ο συγκεκριμένος εξυπηρετητής τρέχει στη θύρα 8000 και σε κάποιον γνωστό (σε εσάς) κύριο κατάλογο, όπως αναφέρεται εκεί.

Ξεκινήστε τον τοπικό εξυπηρετητή ιστοσελίδων όπως υποδείχθηκε στο πρώτο μάθημα.

Συναρτήσεις[επεξεργασία]

Οι συναρτήσεις (functions) είναι διαδικασίες που μπορούμε να τις καλούμε με ή χωρίς παραμέτρους από οποιοδήποτε σημείο. Η μορφή που πρέπει να καταγράφονται οι συναρτήσεις στην php είναι η εξής:

function onomasynarthshs(piuanhparapetros){kvdikassynarthshs}

Δηλαδή θα πρέπει να ξεκινάνε με τη λέξη «function» να ακολουθεί ένα κενό, μετά το όνομα της συνάρτησης, μετά, μέσα σε παρένθεση, οι παράμετροι που μπορεί να χρειάζεται, και τέλος, μέσα σε αγκύλες, ο κώδικας php.

Για το όνομα της συνάρτησης ισχύει ότι και για τις μεταβλητές. Θα πρέπει να περιέχει μόνο λατινικά γράμματα (τα 24 που χρησιμοποιεί το αγγλικό αλφάβητο, πεζά ή κεφαλαία), αριθμητικά ψηφία ή και την κάτω παύλα (_). Δεν μπορεί να ξεκινάει από αριθμητικό ψηφίο. Αντίθετα, όμως, με τις μεταβλητές δεν θα πρέπει να αρχίζει με το σύμβολο $.

Τα ονόματα των παραμέτρων που ίσως χρησιμοποιεί η συνάρτηση είναι ονόματα μεταβλητών, οπότε ισχύει ότι ισχύει για τις μεταβλητές.

Οι λειτουργίες ή εντολές που υπάρχουν μέσα στον κώδικα της συνάρτησης δεν εκτελούνται παρά μόνο αν καλέσουμε τη συνάρτηση από κάπου.

Για να καλέσουμε μια συνάρτηση χρησιμοποιούμε το όνομά τηςκαι στο τέλος παρενθέσεις είτε η συνάρτηση χρειάζεται παραμέτρους είτε όχι. Για να καλέσουμε π.χ. τη συνάρτηση print θα πρέπει να γράψουμε print(); (το ελληνικό ερωτηματικό υπάρχει για να δείξει ότι εκεί τελειώνει η εντολή, ίσως να μην χρειάζεται σε εντολή που περιέχει και άλλο κώδικα)

Παράδειγμα[επεξεργασία]

Στο ριζικό φάκελο που χρησιμοποιείτε δημιουργήστε και αποθηκεύστε ένα αρχείο με το όνομα functiontest.php και περιεχόμενο τον κώδικα που βλέπετε παρακάτω:

<?php 
function thetest(){
  echo '<b>έντονα γράμματα</b>';
}
thetest($theparam);
?>

Ανοίξτε τον αγαπημένο σας περιηγητή ιστοσελίδων και δώστε του τη διεύθυνση:http://localhost:8000/functiontest.php

Δείτε τον πηγαίο κώδικα της σελίδας. Περιέχει μόνο το έντονα γράμματα.

Πάντα να ρίχνετε και μια ματιά στο παράθυρο του τερματικού από το οποίο ξεκινήσατε τον τοπικό εξυπηρετητή ιστοσελίδων. Πιθανόν να εμφανίζει σφάλματα, ενώ η σελίδα να σας φαίνεται σωστή.

Πως επιστρέφουμε αποτελέσματα[επεξεργασία]

Μία συνάρτηση μπορεί να «κάνει» κάτι, όπως στο παραπάνω παράδειγμα, αλλά μπορεί και να επιστρέφει ένα αποτέλεσμα.

Αλλάξτε το περιεχόμενο του echotest.php με τον κώδικα που βλέπετε παρακάτω:

<?php 
function thetest(){
  echo '<b>έντονα γράμματα</b>';
}
function thenumtest(){
  return 1+2;
}

thetest($theparam);

echo thenumtest();

?>

Ανοίξτε πάλι τη σελίδα (ή κάντε ανανέωση):http://localhost:8000/echotest.php

Πως χρησιμοποιούμε το αποτέλεσμα[επεξεργασία]

Για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε το αποτέλεσμα αργότερα θα πρέπει να το αποθηκεύσουμε σε μία μεταβλητή.

Αλλάξτε το περιεχόμενο του echotest.php με τον κώδικα που βλέπετε παρακάτω:

<?php 
function thetest(){
  echo '<b>έντονα γράμματα</b>';
}
function thenumtest(){
  return 1+2;
}
function theothertest(){
  return 5+6;
}

thetest($theparam);

echo thenumtest();

$myreturnednum = theothertest();
echo $myreturnednum;
?>

Ανοίξτε πάλι τη σελίδα (ή κάντε ανανέωση):http://localhost:8000/echotest.php


Πως στέλνουμε παραμέτρους[επεξεργασία]

<?php
function thetest(){
  echo '<b>έντονα γράμματα</b>';
}
function thenumtest(){
  return 1+2;
}
function theothertest(){
  return 5+6;

}
function theparametertest($proti, $deyteri){
  return $proti+$deyteri;
}

thetest($theparam);
echo '<br>';

echo thenumtest();
echo '<br>';

$myreturnednum = theothertest();
echo $myreturnednum;
echo '<br>';

echo theparametertest(7, 8);
?>

Εξάσκηση[επεξεργασία]

 • Δημιουργείστε ένα αρχείο που παρουσιάζει (μόνο με χρήση php...;-) τη διαφορά δύο αριθμών, χρησιμοποιώντας συνάρτηση για να πάρετε το αποτέλεσμα.
 • Για παράδειγμα εμφανίστε το:
15-7=8
 • Δημιουργείστε ένα αρχείο που παρουσιάζει (μόνο με χρήση php...;-) 2 σειρές, τη μία κάτω από την άλλη, με τη διαφορά και το άθροισμα δύο αριθμών, χρησιμοποιώντας συνάρτηση για να πάρετε τα αποτελέσματα.
 • Για παράδειγμα εμφανίστε το:
15-7=8
15+7=22