Εντολές Linux

Από Βικιεπιστήμιο

Εισαγωγή[επεξεργασία]

Στο παρόν χώρο θα καταγράφονται και θα επεξηγείται η λειτουργία των πιο συχνά χρησιμοποιούμενων εντολών τερματικού που χρησιμοποιούνται από τον μέσο χρήστη μιας διανομής Linux. Για να γίνει κατανοητή η χρήση των εντολών θα πρέπει αρχικά ο χρήστης να αποκτήσει μαι εικόνα της διαμόρφωσης του συστήματος αρχείων των Linux λειτουργικών.

Έχοντας την εικόνα αυτή γενικά στο μυαλό μας μπορούμε πολύ εύκολα πλέον να πλοηγηθούμε και ενεργήσουμε στο σύστημα μας μέσω του τερματικού. Τα παραδείγματα που θα παρουσιαστούν θα εκτελεστούν σε διανομές Debian και ειδικότερα σε Ubuntu, αυτό σημαίνει ότι ορισμένες παράμετροι μπορεί να αλλάζουν σε άλλες διανομές, όταν συμβαίνει αυτό θα δίνεται η κατάλληλη επεξήγηση. Σε κάθε περίπτωση οι εντολές και οι σημαίες (παράμετροι που ακολουθούν μια εντολή) τους είναι ίδιες σε όλες τις διανομές.
Όλες οι εντολές θα βρίσκονται κατηγοριοποιημένες αλφαβητικά στο ευρετήριο εντολών Linux .

Λίγα λόγια για το τερματικό[επεξεργασία]

Δεν θα μπούμε σε λεπτομέρειες σχετικά με το πως λειτουργεί το τερματικό αλλά είναι χρήσιμο να μπορούμε να ερμηνεύσουμε τις προτροπές του προς το χρήστη.
Αρχείο:TerminalSigns.png
Ας εξετάσουμε το παραπάνω screenshot από ένα τερματικό και ας ερμηνεύσουμε τα σύμβολα που εμφανίζονται από αριστερά προς δεξιά.
Αρχικά παρατηρούμε την συμβολοσειρά alekos@moufa:, αυτή η συμβολοσειρά δεν σημαίνει τίποτα περισσότερο από το ότι ο χρήστης alekos βρίσκεται συνδεδεμένος στον υπολογιστή με το όνομα moufa.
Παρακάτω παρατηρούμε τα σύμβολα ~/Pictures. Η συγκεκριμένη ακολουθία συμβολίζει το τρέχον path στο οποίο βρισκόμαστε με το τερματικό μας ώστε να μην χανόμαστε κατά την πλοήγηση μας μέσα στους καταλόγους. Το σύμβολο ~ ερμηνεύεται ως /home/username όπου username το όνομα χρήστη με το οποίο συνδέεστε στον υπολογιστή και. Κάθε φορά που θα εκκινείτε ένα τερματικό θα βρίσκεστε στο /home/username το οποίο είναι γνωστό ως working directory. Τελικά η πρόταση ~/Pictures σημαίνει ότι αυτήν την στιγμή βρισκόμαστε τον κατάλογο /home/username/Pictures, αν επιθυμείτε να δείτε το πλήρες path του καταλόγου στον οποίο βρίσκεστε αρκεί να πληκτρολογήσετε την εντολή pwd
Ακολουθεί ο χαρακτήρας $ ο οποίος σας ενημερώνει πως το τερματικό αναμένει να δεχτεί από εσάς την επόμενη σας εντολή.