Κυκλωματικά στοιχεία

Από Βικιεπιστήμιο
Αυτό το άρθρο χρειάζεται επιμέλεια ώστε να ανταποκρίνεται σε υψηλότερες προδιαγραφές ορθογραφικής και συντακτικής ποιότητας ή μορφοποίησης.

Σημείωση: Πολλές φορές τα κείμενα στα οποία βρίσκεται αυτό το πρότυπο, παραβιάζουν πνευματικά δικαιώματα. Κάντε ένα σχετικό έλεγχο πριν ξεκινήσετε την επιμέλεια, αφού είναι πιθανό να διαγραφεί. Μετά την επιμέλεια του άρθρου, είστε ελεύθεροι να διαγράψετε αυτή την επισήμανση. Για περαιτέρω βοήθεια, δείτε τα άρθρα Πώς να επεξεργαστείτε μια σελίδα και Βικιεπιστήμιο:Οδηγός μορφοποίησης άρθρων.


Σκοπός[επεξεργασία]

Σκοπός αυτού του μαθήματος είναι η γνωριμία με τα κυκλωματικά στοιχεία καθώς και τις μαθηματικές σχέσεις που τα συνδέουν με άλλα μεγέθη του κυκλώματος όπως την τάση και το ρεύμα.

Τι είναι τα κυκλωματικά στοιχεία[επεξεργασία]

Για την ανάλυση των ηλεκτρικών κυκλωμάτων χρησιμοποιούμε την έννοια των κυκλωματικών στοιχείων. Αυτά αποτελούν στοιχεία των οποίων η συμπεριφορά επηρέαζεται απ' τα διάφορα μεγέθη του κυκλώματος, όπως η τάση και το ρεύμα, καθώς επίσης και η λειτουργία τους επηρέαζει το υπόλοιπο κύκλωμα. Με την χρήση λοιπόν αυτών των στοιχείων καταφέρνουμε να μοντελοποιήσουμε ένα κύκλωμα και στην συνέχεια να μελετήσουμε την λειτουργία του και την απόκρισή του.

Παθητικά και ενεργητικά στοιχεία[επεξεργασία]

Τα κυκλωματικά στοιχεία χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, ανάλογα με το αν μπορούν να παρέχουν ενέργεια σε ένα κύκλωμα ή όχι. Ονομάζουμε ενεργητικά στοιχεία τα στοιχεία τα οποία μπορούν να παρέχουν ενέργεια στο κύκλωμα, ενώ παθητικά στοιχεία τα στοιχεία τα οποία δεν μπορούν να παρέχουν ενέργεια σε ένα κύκλωμα, αλλά μπορούν είτε να την μετατρέψουν σε μια άλλη μορφή (για παράδειγμα θερμική, μηχανική ή άλλης μορφής) ή να την αποθηκεύσουν σε ένα ηλεκτρικό ή μαγνητικό πεδίο.