Μέθοδος βροχικών ρευμάτων

Από Βικιεπιστήμιο

Γενικά στοιχεία για τη μέθοδο[επεξεργασία]

Η μέθοδος βροχικών ρευμάτων ή μέθοδος των απλών βρόχων είναι μία μέθοδος ανάλυσης ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Βασική ιδέα της μεθόδου είναι να χρησιμοποιήσουμε τα ρεύματα των απλών βρόχων ως τις μεταβλητές του κυκλώματός μας αντί των κομβικών ρευμάτων, έτσι ώστε να μειώσουμε τον αριθμό των εξισώσεων με τις οποίες θα επιλύσουμε ένα κύκλωμα. Αφού εντοπίσουμε τους απλούς βρόχους εφαρμόζουμε τον ΝΤΚ και τον νόμο του Ohm ώστε εκφράσουμε τις τάσεις των διαφόρων στοιχείων συναρτήσει των βροχικών ρευμάτων και να καταλήξουμε σε ένα σύστημα εξισώσεων με αγνώστους τα βροχικά ρεύματα. Δυστυχώς ένα βασικός περιορισμός της μεθόδου είναι ότι μπορεί να εφαρμοστεί μόνο σε επιφανειακά κυκλώματα, τα οποία όμως μπορούν να αντιμετωπιστούν με τη μέθοδο των κομβικών τάσεων.