Πολλαπλασιασμός

Από Βικιεπιστήμιο
Εγώ έγραψα αυτό το άρθρο, αλλά πλέον αυτό το άρθρο πρέπει να θεωρηθεί προς διαγραφή, καθώς δεν είναι πλέον σχετικό.
Deletion icon Παρακαλώ διαγράψτε τη σελίδα μου Εικονίδιο διαγραφής

Ο πολλαπλασιασμός είναι η πράξη στην οποία ένας αριθμός, που δείχνει ότι τόσες φορές πρέπει να γίνει πρόσθεση ενός άλλου αριθμού. Το σύμβολο του πολλαπλασιασμού είναι ×. Μερικές φορές συμβολίζεται και με το •.
Για παράδειγμα, έχουμε τον πολλαπλασιασμό 4 × 6 = 24. Αυτός ο πολλαπλασιασμός δείχνει ότι πρέπει να πολλαπλασιαστεί ο αριθμός 6 με τον 4, δηλαδή να προστεθεί ο αριθμός 6, 4 φορές και γράφεται 6 + 6 + 6 + 6.

Αναλυτικότερα[επεξεργασία]

  • 4: είναι ο αριθμός που πρέπει να προστεθεί 6 φορές και λέγεται πολλαπλασιαστέος.
  • × ή •: είναι το σύμβολο του πολλαπλασιασμού.
  • 6: είναι ο αριθμός που πρέπει να πολλαπλασιαστεί με το 4 ή πρέπει να προστεθεί 4 φορές.
  • =: είναι το σύμβολο της ισότητας που δηλώνει ότι αν πολλαπλασιαστεί ο αριθμός 4 με τον 6, το αποτέλεσμα είναι 24.
  • 24: είναι το αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού, που λέγεται γινόμενο.