Πρότυπο:Διαγραφή

Από Βικιεπιστήμιο
Αυτή η σελίδα καλύπτει τα κριτήρια του Βικιεπιστημίου για διαγραφή. Ο λόγος είναι: {{{1}}}

Αν αυτή η σελίδα δεν καλύπτει τα κριτήρια διαγραφής, ή σκοπεύετε να την διορθώσετε, παρακαλούμε αφαιρέστε αυτή την προειδοποίηση, αλλά παρακαλούμε μην αφαιρέσετε αυτή την προειδοποίηση από σελίδες που εσείς ο ίδιος έχετε δημιουργήσει. Αν εσείς έχετε δημιουργήσει αυτή τη σελίδα και διαφωνείτε με την πρόταση αυτής της σελίδας για γρήγορη διαγραφή, παρακαλούμε εξηγήστε γιατί στη σελίδα συζήτησής της, αφού προσθέσετε:

{{hangon}}

στην αρχή του άρθρου. Αυτό θα ειδοποιήσει τους επιστάτες για την πρόθεσή σας, και μπορεί να σας δοθεί ο χρόνος για να γράψετε την εξήγησή σας. Επιστάτες, θυμηθείτε να ελέγξετε τι οδηγεί εδώ, το ιστορικό της σελίδας (την τελευταία επεξεργασία), το αρχείο εγγραφών της σελίδας, και την πολιτική διαγραφής του Βικιεπιστημίου πριν τη διαγραφή.