Τμήμα:Αρχαιολογία

Από Βικιεπιστήμιο
Παρακαλώ βοηθήστε
Παρακαλώ βοηθήστε

Η σελίδα αυτή δημιουργήθηκε, αλλά μέχρι τώρα λίγο περιεχόμενο έχει προστεθεί. Ο καθένας είναι ευπρόσδεκτος να βοηθήσει και να προσθέσει εκπαιδευτικό περιεχόμενο στο Βικιεπιστήμιο. Αν χρειάζεστε βοήθεια στο πώς να προσθέσετε περιεχόμενο, δείτε τον οδηγό επεξεργασίας άρθρων.

Αντικείμενο της Αρχαιολογίας είναι η επιστημονική μελέτη του πολιτισμού του παρελθόντος από την εμφάνιση του ανθρώπινου είδους ως τη σύγχρονη εποχή με βάση τα υλικά κατάλοιπα και τα ίχνη που έχει αφήσει η δράση των ανθρώπων. Η αρχαιολογία αφενός εντοπίζει, αποκαλύπτει, διασώζει, προστατεύει, καταγράφει και ερμηνεύει τις υλικές μαρτυρίες του παρελθόντος χρησιμοποιώντας ένα πλήθος παραδοσιακών συμβατικών και νεότερων φυσικοχημικών μεθόδων. Αφετέρου μελετά τα θεωρητικά, επιστημολογικά και ηθικά ζητήματα που θέτει κάθε ενασχόληση με το παρελθόν και τα υλικά κατάλοιπά του.

Προϊστορική Αρχαιολογία, Κλασσική Αρχαιολογία, Βυζαντινή Αρχαιολογία, Μεταβυζαντινή Αρχαιολογία,

Γεωαρχαιλογία, Ζωοαρχαιολογία, Οστεοαρχαιολογία, Αρχαιοβοτανολογία, Αρχαιομετρία, Υποβρύχια Αρχαιολογία, Νευροαρχαιολογία.