Τμήμα:Ηλεκτρολογική Μηχανική

Από Βικιεπιστήμιο
  ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
Επεξεργασία  

Εισαγωγή

Εισαγωγή !

Επεξεργασία  

Μαθήματα-Πρόγραμμα Σπουδών

1ος Κύκλος Σπουδών (Γενικές Γνώσεις Υποβάθρου)[επεξεργασία]

Γλώσσες[επεξεργασία]

Ελληνική ορολογία ηλεκτρολογικής μηχανικής[επεξεργασία]
Αγγλική ορολογία ηλεκτρολογικής μηχανικής[επεξεργασία]

Μαθηματικά[επεξεργασία]

Μαθηματική Ανάλυση[επεξεργασία]
Γραμμική Άλγεβρα[επεξεργασία]
Απειροστικός Λογισμός[επεξεργασία]
Θεωρία Παιγνίων[επεξεργασία]

Φυσική[επεξεργασία]

Μηχανική[επεξεργασία]
Ηλεκτρομαγνητισμός[επεξεργασία]
Στατιστική Φυσική[επεξεργασία]
Κβαντομηχανική[επεξεργασία]

Σχέδιο[επεξεργασία]

Γραμμικό σχέδιο[επεξεργασία]
Ηλεκτρολογικό σχέδιο[επεξεργασία]

Υλικά[επεξεργασία]

Ηλεκτρικές ιδιότητες[επεξεργασία]
Μαγνητικές ιδιότητες[επεξεργασία]
Υπεραγωγοί[επεξεργασία]

Βασική Πληροφορική[επεξεργασία]

Βασικές χρήσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή[επεξεργασία]
C[επεξεργασία]
Matlab[επεξεργασία]

2ος Κύκλος Σπουδών (Γενικές Γνώσεις Ηλεκτρολόγου Μηχανικού)[επεξεργασία]

Μαθηματικές εφαρμογές ηλεκτρολογικής[επεξεργασία]

Μετρήσεις και Θεωρία Σφαλμάτων[επεξεργασία]
Ανάλυση ηλεκτρολογικών μεγεθών[επεξεργασία]
Λογική και Άλγεβρα Μπουλ[επεξεργασία]
Μαθηματικά στη Θεωρία Συστημάτων[επεξεργασία]
Θεωρία Δικτύων[επεξεργασία]

Ηλεκτρομαγνητισμός[επεξεργασία]

Ηλεκτροστατικά Πεδία[επεξεργασία]
Μαγνητοστατικά Πεδία[επεξεργασία]
Ηλεκτροδυναμικά Πεδία[επεξεργασία]
Μαγνητοδυναμικά Πεδία[επεξεργασία]

Ηλεκτρολογία μεγάλης κλίμακας[επεξεργασία]

Ηλεκτρική Ενέργεια (Παραγωγή-Διανομή-Κατανάλωση)[επεξεργασία]
Κινητήρες[επεξεργασία]
Συσκευές τηλεπικοινωνίας[επεξεργασία]
Ρομποτική[επεξεργασία]

Ηλεκτρολογία μικρής κλίμακας[επεξεργασία]

Αναλογικά ηλεκτρονικά κυκλώματα[επεξεργασία]
Ψηφιακά ηλεκτρονικά κυκλώματα[επεξεργασία]

Πληροφορική[επεξεργασία]

Λογισμικό[επεξεργασία]
Υλισμικό[επεξεργασία]

3ος Κύκλος Σπουδών (Γενικές Γνώσεις Συγκεκριμένου κλάδου)[επεξεργασία]

Καλώδια[επεξεργασία]

4ος Κύκλος Σπουδών (Ειδικές Γνώσεις Συγκεκριμένου κλάδου)[επεξεργασία]

5ος Κύκλος Σπουδών (Διδακτoρικό-Έρευνα)[επεξεργασία]


Επεξεργασία  

Έρευνες

  • Έρευνα 1