Φυσική Χημεία και Θερμοδυναμική

Από Βικιεπιστήμιο
Αυτό το άρθρο χρειάζεται επιμέλεια ώστε να ανταποκρίνεται σε υψηλότερες προδιαγραφές ορθογραφικής και συντακτικής ποιότητας ή μορφοποίησης.

Σημείωση: Πολλές φορές τα κείμενα στα οποία βρίσκεται αυτό το πρότυπο, παραβιάζουν πνευματικά δικαιώματα. Κάντε ένα σχετικό έλεγχο πριν ξεκινήσετε την επιμέλεια, αφού είναι πιθανό να διαγραφεί. Μετά την επιμέλεια του άρθρου, είστε ελεύθεροι να διαγράψετε αυτή την επισήμανση. Για περαιτέρω βοήθεια, δείτε τα άρθρα Πώς να επεξεργαστείτε μια σελίδα και Βικιεπιστήμιο:Οδηγός μορφοποίησης άρθρων.


Θερμοδυναμική είναι ένας κλάδος της φυσικής που μελετά τις επιπτώσεις των αλλαγών στη θερμοκρασία, την πίεση, τον όγκο και σε φυσικά συστήματα σε μακροσκοπικό επίπεδο αναλύοντας τη συλλογική κίνηση των μορίων τους χρησιμοποιώντας στατιστικές. Θερμότητα είναι κάτι που θα γίνεται σεβαστή από όλους. Ζέστη και κρύο, καύση και Σύγχρονη θερμοδυναμική είναι συνοπτικά η αντίληψη ότι η θερμότητα είναι το αποτέλεσμα της κίνησης των μορίων. Η θερμοδυναμική δημιουργήθηκε με την ενοποίηση της έννοιας της θερμότητας με την κίνηση των μορίων από τις έρευνες του το πρόβλημα της αύξησης της αποδοτικότητας της πρόωρης ατμομηχανές. Το σχέδιο αυτό οδήγησε στην κατανόηση των στατιστικών αρχών των μορίων.