Χρήστης:Vchorozopoulos

Από Βικιεπιστήμιο

Γενικές παρατηρήσεις[επεξεργασία]

  • Θέλω να συνεισφέρω κι εγώ στην προσπάθεια όσο μπορώ και δίνοντας και παίρνοντας γνώσεις.
  • Στην αρχή θα ήθελα την ενεργή στήριξη των παλαιότερων μελών. Γνωρίζω ότι έχουν μεγάλο φόρτο εργασίας, αφού όπως βλέπω, τα περισσσότερα είναι υπό κατασκευή. Όμως ο χώρος χρειάζεται συντονισμό εκτός από γνώσεις.
  • Έχω αρκετές γνώσεις σε αρκετούς τομείς και πρόσβαση σε πηγές στους τομείς αυτούς, αλλά ομολογώ και κενά. Επίσης συνεισφέρω στη ΒΠ.
  • Με ενδιαφέρουν αρκετοί τομείς. Πιστεύω στο συνδυασμό ειδίκευσης και ευρυμάθειας.
  • Τομείς που μ' ενδιαφέρουν κυρίως: Πληροφορική, Χημεία, Μαθηματικά, Φυσική, Βιολογία, Αστρονομία, Ιστορία, Γεωλογία.
  • Να μην συμπεριληφθεί το μάθημα των θρησκευτικών στο βικιεπιστημίο. Καθώς να προωθηθεί η ιδέα της αφαίρεσης του απο τα ελληνικά σχολεία μέσω της γνώσης.

Τμήματα[επεξεργασία]

Βιολογία, Γεωλογία, Ιστορία, Μαθηματικά, Πληροφορική, Φυσική, Χημεία,

Επαφές με συναδέλφους[επεξεργασία]

Assassingr, Fotios, Konsnos, Lady, ZaDiak,

Χρήσιμες συντομεύσεις[επεξεργασία]

Vchorozopoulos,
Βοήθεια:Μαθηματικοί τύποι TeX,
σελίδα του αγγλικού Βικιεπιστημίου,
σελίδα τεκμηρίωσης του Mediawiki,
Λογική και Βασικές Μαθηματικές Αρχές

Χρήσιμα πρότυπα[επεξεργασία]

Πρότυπο:ΔΜΟρισμός, Πρότυπο:ΠΕΜ,