Αγγλικά/Μάθημα Ιη

Από Βικιεπιστήμιο
Προηγούμενη
Ενότητα
Περιεχόμενα Επόμενη
Ενότητα


Ο ενεστώτας διαρκείας είναι χρόνος της αγγλικής γλώσσας.

Χρήση[επεξεργασία]

Αυτός ο χρόνος χρησιμοποιείται:

  • Για πράξεις που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή
  • Για προσωρινές καταστάσεις
  • Για σίγουρα σχέδια στο κοντινό μέλλον
  • Για καταστάσεις που αναπτύσσονται τώρα
  • Για να εκδηλώσουμε παράπονο ή θυμό

Σχηματισμός[επεξεργασία]

Για να σχηματίσουμε τον ενεστώτα διαρκείας θα πρέπει κατ' αρχήν να ξέρουμε να κλίνουμε το ρήμα to be[1]:

to be
Αγγλικά Αγγλικά
I am
You are
He is
She is
It is
We are
You are
They are


Ο σχηματισμός του ενεστώτα διαρκείας είναι απλός και εύκολος. Παίρνοντας το θέμα του ρήματος προσθέτουμε την κατάληξη -ing με το ρήμα to be να προηγείται δηλαδή:

Παράδειγμα Χρήσης
Αγγλικά Αγγλικά
I am playing
You are playing
He is playing
She is playing
It is playing
We are playing
You are playing
They are playing


Tα ρήματα των οποίων τo θέμα τελειώνει σε -e π.χ. make όταν σχηματίζουν τον ενεστώτα διαρκείας φεύγει το -e και μπαίνει το -ing π.χ. making.
Τα ρήματα που τελειώνουν σε σύμφωνο+φωνήεν διπλασιάζουν το σύμφωνο και μετά προσθέτουν το -ing. π.χ. run-runn-running.*
Τα ρήματα που τελειώνουν σε -ie(lie, die etc.), το κάνουν y και μετά προσθέτουν το -ing. π.χ. die-dy-dying.

  • Τα w,x,y,z δεν διπλασιάζονται.

Άρνηση[επεξεργασία]

Στην άρνηση το μόνο που κάνουμε είναι να προσθέτουμε το not μετά από το ρήμα to be κι έπειτα βάζουμε κανονικά το γερούνδιο[2].

Για παράδειγμα:

Άρνηση
Αγγλικά Αγγλικά
I am not playing
You are not playing
He is not playing
She is not playing
It is not playing
We are not playing
You are not playing
They are not playing


Συντομεύσεις[επεξεργασία]

Οι συντομεύσεις που έχουμε στον χρόνο του ενεστώτα διαρκείας είναι οι ακόλουθες:

I am --> I'm

You are --> You're

We are --> We're

They are --> They're

He is --> He's

She is --> She's

It is --> It's

is not --> isn't

are not--> aren't

Ερώτηση[επεξεργασία]

Am I?

Are you?

Is he/she/it?

Are we?

Are you?


Are they?

Παραπομπές[επεξεργασία]

  1. Το ρήμα to be σημαίνει είμαι
  2. Γερούνδιο είναι το ρήμα με την κατάληξη -ing.