Αλφάβητο

Από Βικιεπιστήμιο

Αυτή η σελίδα προέρχεται από το γαλλικό βικιεπιστήμιο, από τη σελίδα:http://fr.wikiversity.org/wiki/Alphabet

Ένα αλφάβητο είναι ένα σύνολο από σύμβολα που χρησιμοποιείται για να απεικονήσει τα φωνήματα μιας γλώσσας.

Κάθε ένα από αυτά τα σύμβολα (λέμε επίσης «γράφημα») λέγεται «γράμμα». Θεωρητικά, κάθε γράμμα θα έπρεπε να συμβολίζει ένα φώνημα. Μερικά γράμματα μπορούν να δεχτούν ένα ή περισσότερα διακριτικά σημεία, έτσι ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των γραφημάτων εάν αυτός είναι ανεπαρκής για την απεικόνιση όλων των ήχων της γλώσσας ή για να αποφευχθούν αμφιβολίες στην περίπτωση λέξεων που γράφονται με τα ίδια γράμματα. Με τον ίδιο τρόπο, μπορεί ένα αλφάβητο να επεκταθεί με τη χρήση διγραμμάτων ή προσθέτων γραμμάτων.

Η φωνητική εξέλιξη μιας γλώσσας γίνεται με διαφορετικό ρυθμό από τον γραπτό λόγο. Έτσι, η αλφαβητική γραφή δεν εγγυάται μια ακριβή αντιστοιχία ανάμεσα στα φωνήματα και τα γραφήματα. Ο ήχος /i/ στα νέα ελληνικά μπορεί να γραφεί η, ι, υ, ει, οι. Το «υ» μπορεί να προφέρεται /i/ (λύκος), /v/ (αύριο), ή να χρησιμοποιηθεί σε δίφθογγο (πού). Μερικές γλώσσες έχουν μια γραφή σχεδόν φωνητική. Η μεγάλη πλειοψηφία των γλωσσών, όμως, απαίτησε αρκετή σκέψη για να καταγραφεί με τα γράμματα του αλφαβήτου.

Δείτε επίσης[επεξεργασία]

Αλφάβητα[επεξεργασία]

Ξένες γλώσσες[επεξεργασία]